Gewaarborgde schuld

De totale gewaarborgde schuld bedroeg eind 2022 11,547 miljard euro. De coronacrisis remde de daling van de gewaarborgde schuld in 2020 en 2021 af, maar in 2022 werd die daling opnieuw ingezet. De totale gewaarborgde schuld daalde met 771,91 miljoen euro ten opzichte van 2021. Ook voor de volgende jaren wordt een verdere daling van de gewaarborgde schuld verwacht.

De daling van de totale gewaarborgde schuld in 2022 is voornamelijk het gevolg van een afname van de gewaarborgde schuld van 5 entiteiten:

  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): -228 miljoen euro
  • Vlaams Woningfonds (VWF): -170 miljoen euro
  • Gigarant NV: -189,24 miljoen euro
  • Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA): -132,79 miljoen euro
  • Erkende Kredietmaatschappijen (EKMs): -84 miljoen euro
Evolutie van de gewaarborgde schuld (2020-2022; in miljoen euro)
2020 2021 2022
Waarborgen aan (lokale) overheden 206,59 212,69 197,26
Waarborgen gedekt door activa 10.789,92 10.632,58 10.038,70
Economische waarborgen 1.299,13 1.474,11 1.311,51
TOTAAL 12.295,64 12.319,38 11.547,47
Omhoog
Wat is gewaarborgde schuld?

De gewaarborgde schuld betreft schuld van bedrijven of instellingen die door de Vlaamse overheid gewaarborgd wordt. Die schuld behoort niet tot de eigenlijke overheidsschuld. De schuld zal immers enkel een last voor de overheid betekenen wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen en de schuldeiser vervolgens bij de overheid aanklopt.

Aan welke entiteiten werden in het verleden de meeste waarborgen verstrekt?
Is de gewaarborgde schuld opgenomen in de geconsolideerde schuld?

In 2022 werd 9,621 miljard euro gewaarborgde schuld in de geconsolideerde schuld opgenomen. De niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld bedroeg 1,927 miljard euro. Slechts een beperkt deel van de totale gewaarborgde schuld is dus zuiver gewaarborgde schuld.

Zowel de geconsolideerde als niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld daalde in 2022. De geconsolideerde gewaarborgde schuld nam verder af met 560,33 miljoen euro. De niet-geconsolideerde schuld daalde opnieuw met 211,58 miljoen euro, na twee jaren van stijgingen door de aanhoudende coronacrisis.

Evolutie van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld (2020-2022; in miljoen euro)

2020 2021 2022
Totaal geconsolideerde gewaarborgde schuld 10.309,78 10.180,99 9.620,66
Totaal niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld 1.985,86 2.138,39 1.926,81
Totaal gewaarborgde schuld 12.295,64 12.319,38 11.547,47
Hoe beheert Vlaanderen het risico van de gewaarborgde schuld?

De uitwinningen bedroegen in 2022 15,78 miljoen euro, een toename met 3,62 miljoen euro ten opzichte van 2021. In 2022 werd 15,44 miljoen euro aan waarborgpremies ontvangen. Daarnaast realiseerden twee entiteiten terugwinningen, goed voor een totaalbedrag van 7,09 miljoen euro. Globaal bracht de waarborgverstrekking in 2022 dus 6,75 miljoen euro op. Ook in 2020 en 2021 was die winstgevend.

Overzicht kost waarborgverstrekking in 2021 en 2022 (in miljoen euro)

Premies Uitwinningen Terugwinningen Saldo
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
TOTAL 14,71 15,44 12,16 15,78 7,44 7,09 10,00 6,75

De uitwinningen (15,78 miljoen euro) bedroegen in 2022 slechts 0,14% van de uitstaande waarborgen en situeerden zich hoofdzakelijk bij PMV/z-Waarborgen. Zij werden met 14,75 miljoen euro aan uitwinningen geconfronteerd. Jaarlijks wordt in de begroting wel een provisie voor de verwachte uitwinningen aangelegd. Dat gebeurt op basis van gestandaardiseerde waarborgverstrekking.

Een belangrijke kanttekening is dat de uitwinningen in 2022 bijna allemaal in de sector van de economische waarborgen plaatsvonden. Die sector maakt slechts 11,4% van de totale Vlaamse gewaarborgde schuld uit. Het leeuwendeel van de gewaarborgde schuld (86,9%) is door activa gedekt. Het risico is dus eerder beperkt.

Wil je meer weten over de gewaarborgde schuld van Vlaanderen? Lees er meer over in het Kas-, Schuld- en Waarborgrapport