Gewaarborgde schuld

Een gewaarborgde lening is een lening aan een bedrijf waarvoor de Vlaamse Gemeenschap garant staat. Voor grote bedrijven zoals De Watergroep of de bedrijven voor sociale huisvesting is het moeilijk om een krediet aan te gaan bij een bank. De Vlaamse Gemeenschap verstrekt dan een waarborg: een garantie dat de lening terugbetaald zal worden. Op die manier is het risico voor de banken lager en krijgen de Vlaamse bedrijven dus gemakkelijker een lening.

De gewaarborgde schuld is dus geen rechtstreekse schuld van de Vlaamse Gemeenschap, maar een schuld bij een bedrijf waarvoor de Vlaamse Gemeenschap als tussenpersoon optreedt.

Omhoog
Aan onderstaande entiteiten werden in het verleden de meeste waarborgen verstrekt:

De totale gewaarborgde schuld bedroeg eind 2021 12,319 miljard euro. Desondanks de aanhoudende coronacrisis nam de gewaarborgde schuld slechts beperkt toe met 23,74 miljoen euro ten opzichte van 2020, toen het totaal aan waarborgen 12,296 miljard euro bedroeg.

Overzicht van de uitstaande waarborgen

In de verdeling van de gewaarborgde schuld volgens risico onderscheiden we (1) waarborgen aan overheden, (2) waarborgen gedekt door activa en (3) economische waarborgen. De situatie eind 2021 blijkt uit onderstaand taartdiagram. Raadpleeg dit document voor de gedetailleerde cijfers.

Laatste update: 01/03/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)
In miljoen euro 2020 2021
Waarborgen aan (lokale) overheden 206,59 212,69
Waarborgen gedekt door activa 10.789,92 10.632,58
Economische waarborgen 1.299,13 1474,11
Totaal 12.295,64 12.319,38

*laatste update: 1/03/2023

Omhoog
Meer duiding

De uitwinningen in 2021 bedroegen slechts 0,10%[1] van de totale uitstaande waarborgen en situeerden zich hoofdzakelijk PMV/z-Waarborgen. Zij werden met 11,89 miljoen euro aan uitwinningen geconfronteerd. Jaarlijks wordt in de begroting wel een provisie voor de te verwachten uitwinningen aangelegd en dit op basis van gestandaardiseerde waarborgverstrekking.

Omdat het voor Vlaamse bedrijven – zelfs met een goed dossier – niet altijd eenvoudig is om bij een bank een krediet te bekomen, werd door PMV in het verleden enerzijds PMV/z-Waarborgen en anderzijds Gigarant NV opgericht. Hun taak bestaat erin waarborgen te verlenen. Die verlagen immers het risico voor banken en leiden tot meer kredietverlening aan de bedrijven.

Ook na zorgvuldige screening door PMV/z-Waarborgen en Gigarant NV komt het soms voor dat waarborgen uitgewonnen worden, wat in 2021 dus enkel het geval was bij PMV/z-Waarborgen.

De overige uitwinningen situeerden zich bij AGION (0,17 miljoen euro), Sociale Huisvesting (0,08 miljoen euro) en VLIF (0,02 miljoen euro). De uitwinningen in 2021 situeerden zich bijna allemaal in de sector van de economische waarborgen, die slechts 11,97% uitmaakt van de totale Vlaamse gewaarborgde schuld. Het grootste gedeelte van de gewaarborgde schuld (86,31%) is gedekt door activa (zie taartdiagram hierboven).


[1]  12,16 miljoen euro aan uitwinningen in 2021

Geconsolideerde gewaarborgde schuld vs. niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld

De totale gewaarborgde schuld bedroeg eind 2021: 12,319 miljard euro. Een groot deel van die schuld behoort toe aan entiteiten uit de consolidatiekring en valt bijgevolg onder de geconsolideerde schuld. Hieronder wordt het verschil tussen ‘geconsolideerde gewaarborgde schuld’ en ‘niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld’ verduidelijkt.

Geconsolideerde gewaarborgde schuld

De geconsolideerde gewaarborgde schuld bedroeg eind 2021: 10,181 miljard euro. Een groot deel van de gewaarborgde schuld is met andere woorden opgenomen in de geconsolideerde schuld. Download dit document om de gedetailleerde cijfers te bekijken.

In miljoen euro 2020 2021
Waarborgen aan (lokale) overheden 49,59 41,14
Waarborgen gedekt door activa 10.258,50 10.138,70
Economische waarborgen 1,69 1,15
Totaal 10.309,78 10.180,99

*laatste update: 1/03/2023

Niet–geconsolideerde gewaarborgde schuld

De Vlaamse Gemeenschap is ook waarborgverstrekker voor entiteiten die niet behoren tot de consolidatiekring. Eind 2021 ging het om 2,138 miljard euro, m.a.w. slechts een beperkt deel van de totale gewaarborgde schuld. Download dit document om de gedetailleerde cijfers te bekijken.

In miljoen euro 2020 2021
Waarborgen aan (lokale) overheden 157,00 171,55
Waarborgen gedekt door activa 531,42 493,88
Economische waarborgen 1.297,44 1.472,96
Totaal 1.985,86 2.138,39

*laatste update: 1/03/2023