Financiële instrumenten

Belgian Commercial Paper

Via haar BCP-programma kan de Vlaamse Gemeenschap schatkistcertificaten op de Belgische markt uitgeven tot een maximaal uitstaand totaalbedrag van 1,5 miljard euro. Mogelijke looptijden variëren van 1 dag tot 1 jaar.

Euro Medium Term Note

De Vlaamse overheid kan binnen haar EMTN-programma beroep doen op (duurzame) benchmarkobligaties en private plaatsingen. Het maximaal toegelaten uitstaand totaalbedrag is 25 miljard euro. Mogelijke looptijden variëren van 1 tot 50 jaar.

Schuldschein

De Schuldschein is een niet-beursgenoteerde leningsovereenkomst naar Duits recht. Nominale bedragen variëren van 10 tot 300 miljoen euro. De looptijden liggen doorgaans tussen 10 en 30 jaar.