Belgian Commercial Paper

Het “Belgian Commercial Paper Program” (=BCP) van de Vlaamse Gemeenschap is een korte termijn financieringsinstrument. De looptijd varieert van 1 dag tot 1 jaar. De Vlaamse overheid kan onder het programma schatkistcertificaten uitgeven, in gematerialiseerde vorm, tot een totaalbedrag van maximum 1,5 miljard euro.

Via een aanbesteding worden de handelaars gekozen die het Vlaamse korte termijn papier in de markt mogen plaatsen. Het doel van het programma is tweeledig. Enerzijds tijdelijke kastekorten opvangen en anderzijds het diversifiëren van de schuldportefeuille van de Vlaamse Gemeenschap naar korte termijn rentes.

De Vlaamse Gemeenschap benut haar BCP-programma momenteel maximaal voor 1,5 miljard euro.

Downloads