Euro Medium Term Note

In maart 2009 kwam het Vlaams Euro Medium Term Note-programma tot stand en werd het laatst geüpdatet in september 2020. Het EMTN-programma is een financieringsinstrument voor de lange termijn financieringsbehoeften van de Vlaamse overheid. Het totaal openstaande saldo onder het programma mag maximaal 25 miljard euro bedragen. Uitgiftes kunnen een looptijd hebben die varieert tussen de 1 en 50 jaar.

Het  EMTN-programma omvat Standaard benchmark (BM) uitgiftes, Sustainability benchmark uitgiftes en private plaatsingen.

Omhoog
Benchmark (BM) uitgiftes

In 2016 werd door de Vlaamse Gemeenschap beslist om voor het eerst sinds 2012 een uitgifte van 1,25 miljard te plaatsen onder het EMTN programma. Voor deze tweeledige uitgifte werd er gekozen om 500 miljoen euro op 10 jaar te plaatsen en 750 miljoen euro op 20 jaar te plaatsen. In 2017 werd er een tweede uitgifte geplaatst van 1,25 miljard. Deze tweeledige uitgifte werd opgesplitst in een uitgifte van 250 miljoen euro op 10 jaar en een uitgifte van 1 miljard euro op 25 jaar.  Ook in 2018 werd door de Vlaamse Gemeenschap beslist om te werken met benchmark uitgiftes om de financieringbehoeften op te vangen. In Juni werd er 750 miljoen euro geplaatst op 20 jaar. In November werd voor de eerste keer een duurzame obligatie gelanceerd. Met deze bond werd er 500 miljoen euro opgehaald op 15 jaar. Op 4 april 2019 werd voor de tweede maal een duurzame obligatie uitgegeven. Het totale bedrag van de obligatie die via een publieke uitgifte opgehaald werd bij institutionele investeerders bedraagt 750 miljoen euro met een looptijd van 25 jaar (vervaldag april 2044). De obligatie werd geplaatst met een coupon van 1,50% en yield van 1,567%. De opbrengst van die duurzame obligatie zal exclusief worden gebruikt om de uitgaven te financieren met betrekking tot energie efficiëntie in gebouwen, betaalbaar wonen en toegang tot onderwijs.

Als gevolg van de COVID-19 crisis waren de financieringsbehoeften voor 2020 hoog. Op 3 april 2020 heeft de Vlaamse Gemeenschap haar derde duurzame obligatie uitgegeven voor een bedrag van 1,25 miljard euro op 10 jaar aan een yield van 0,455%. Ondanks de crisis was deze transactie zeer succesvol met een orderboek van meer dan 1,8 miljard euro. Op 16 juni heeft de Vlaamse Gemeenschap een tweede benchmarktransactie gedaan. Deze uitgifte van in totaal 2 miljard euro werd opgesplitst in een uitgifte op 7 jaar aan een yield van 0,008% en een uitgifte op een lange 30 jaar aan een yield van 1,029% van elk 1 miljard euro.  Ook op 6 oktober 2020 werden opnieuw met groot succes twee nieuwe obligaties uitgegeven. Het betrof één obligatie op 15 jaar, met vervaldag 15 oktober 2035, en één tap op de bestaande obligatie met vervaldag 23 januari 2051. In totaal werd die dag door middel van een publieke uitgifte bij institutionele investeerders opnieuw 2 miljard euro opgehaald, waarvan wederom 1 miljard euro in iedere tranche. De tranche met een looptijd van 15 jaar werd aan een coupon van 0,125% en een yield van 0,182% geplaatst, die met vervaldag in 2051 aan een coupon van 1% en een yield van 0,63%. De marge boven de OLO-rentevoet bedroeg voor beide tranches 23 basispunten.

Op 17 maart 2021 lanceerde de Vlaamse Gemeenschap haar vierde duurzame obligatie met vervaldag maart 2046. Er werd 1,25 miljard euro opgehaald bij institutionele investeerders aan een yield van 0,891%.  Vervolgens heeft de Vlaamse Gemeenschap op woensdag 13 oktober 2021 met groot succes een nieuwe benchmarkobligatie gelanceerd en geprijsd. Het betrof een 10-jarige obligatie met vervaldatum op 20 oktober 2031. De Vlaamse Gemeenschap haalde door deze transactie 1,5 miljard euro bij institutionele investeerders op aan een yield van 0,335%.

Private plaatsingen

Naast deze benchmark-uitgiftes kunnen er ook private plaatsingen plaats vinden onder het EMTN-programma. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de private plaatsingen vanaf 2015.

In miljoen euro

Uitstaand bedrag

Coupon

Start datum

Eindvervaldag

Private plaatsing 133,50 0,854% 03/07/2015 04/07/2022
Private plaatsing 626,50 1,341% 12/06/2015 12/06/2025
Private plaatsing 30,00 3M Euribor -0,1% (FRN) 19/06/2023 19/06/2026
Private plaatsing 120,00 3M Euribor (FRN) 29/11/2022 29/11/2027
Private plaatsing 56,50 1,707% 20/11/2015 20/11/2030
Private plaatsing 140,00 1,007% 10/11/2016 10/11/2031
Private plaatsing 180,00 1,887% 12/06/2015 12/06/2035
Private plaatsing 60,00 3,250 30/11/2022 30/11/2037
Private plaatsing 20,00 1,656% 23/02/2017 23/02/2038
Private plaatsing 30,00 1,603% 28/02/2018 01/03/2038
Private plaatsing 125,00 3,637% 19/06/2023 21/06/2038
Private plaatsing 10,00 1,392% 10/11/2016 12/11/2041
Private plaatsing 25,00 0,400% 20/11/2020 20/11/2043
Private plaatsing 25,00 0,875% 03/06/2020 05/06/2045
Private plaatsing 35,00 2,317% 03/07/2015 03/07/2045
Private plaatsing 115,00 1,564% 10/11/2016 12/11/2046
Private plaatsing 30,00 3,155% 29/11/2022 29/11/2047
Private plaatsing 60,00 1,863% 28/02/2018 28/02/2048
Private plaatsing 25,00 0,940% 12/05/2020 12/05/2050
Private plaatsing 110,00 1,053% 03/06/2020 03/06/2050
Private plaatsing 100,00 1,095% 03/06/2020 03/06/2055
Private plaatsing 30,00 0,600% 19/11/2020 19/11/2055
Private plaatsing 80,00 1,874% 28/03/2018 28/03/2058
Private plaatsing 308,00 0,634% 19/11/2020 19/11/2060
Totaal 2.319,50  

*laatste update: 31/05/2023

Resultaten Benchmark Maart 2023

Op woensdag 29 maart 2023 heeft de Vlaamse Gemeenschap met succes een obligatie op 10 jaar gelanceerd en geprijsd. Deze benchmarktransactie van 1,25 miljard euro werd geplaatst met een coupon van 3,25% en een yield van 3,346%.

De transactie was zeer succesvol met een totale orderportefeuille van meer dan 3,49 miljard euro. De uitgifte trok 100 geïnteresseerde investeerders aan uit 18 verschillende landen. Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse beleggers vormden met 28,4% de grootste beleggersroep, gevolgd door beleggers uit de Benelux (22,8%), Zuid-Europese beleggers (20,6%) en Franse beleggers (20,1%). Qua type belegger werd de transactie vooral gesteund door banken (56,7%), fondsbeheerders & asset managers (29,2%), verzekeringsmaatschappijen & pensioenfondsen (7%) en centrale banken & officiële instellingen (6,7%).

Resultaten Benchmark September 2023

De Vlaamse Gemeenschap lanceerde op dinsdag 19 september 2023 een uitgifte met het meest succesvolle orderboek ooit. Via een dual-tranche benchmarktransactie werd er 2,75 miljard euro opgehaald bij institutionele investeerders.

De duurzame benchmarktransactie van 1,5 miljard euro met een looptijd van 19 jaar werd geplaatst aan een coupon van 4% en een yield van 4,032%. De marge ten opzichte van de OLO bedroeg 30 basispunten. De transactie was zeer succesvol met een totale orderportefeuille van meer dan 12,5 miljard euro. De uitgifte trok 207 geïnteresseerde investeerders aan uit 23 verschillende landen. Zuid-Europese beleggers vormden met 28,4% de grootste beleggersgroep, gevolgd door Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse beleggers (23,1%) en Franse beleggers (17,2%). Qua type belegger werd deze transactie vooral gesteund door fondsbeheerders & asset managers (47,9%), banken (31,5%) en verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (15,2%).

De gewone benchmarktransactie van 1,25 miljard euro met een looptijd van 9 jaar werd geplaatst aan een coupon van 3,625 % en een yield van 3,682%. De marge ten opzichte van de OLO bedroeg 37 basispunten. De transactie was geslaagd met een totale orderportefeuille van meer dan 5 miljard euro. De uitgifte trok 134 geïnteresseerde investeerders aan uit 21 verschillende landen. Beleggers uit de Benelux vormden met 31,4% de grootste beleggersgroep, gevolgd door Zuid-Europese beleggers (18,8%), Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse beleggers (17,4%) en Scandinavische beleggers (11,8%). Qua type belegger werd deze transactie vooral gesteund door banken (54,4%), fondsbeheerders & asset managers (23,4%) en centrale banken & officiële instellingen (11,1%).