Financieringsbehoeften

De totale financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap zijn tweeledig.

  • Enerzijds zijn er de herfinancieringsbehoeften m.a.w. de vervaldagen van de directe schuld.
  • Anderzijds zijn er de nieuwe financieringsbehoeften voor de geconsolideerde instellingen die de Vlaamse Gemeenschap zelf sinds midden 2015 financiert. Voorheen gingen deze instellingen zelf de kapitaalmarkt op met een waarborg van de Vlaamse Gemeenschap.

Herfinancieringsbehoeften

Deze grafiek geeft de herfinancieringsbehoeften weer aan de hand van de aflossingskalender van de openstaande directe schuld.
De Vlaamse Gemeenschap heeft de intentie om een referentie benchmarkcurve uit te bouwen in de toekomst.

Laatste update: 26/04/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Meerjarig perspectief

Hieronder een overzicht van de financieringsbehoeften die de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2023-2028 het hoofd zal moeten bieden. De financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap voor 2023 zijn hoog met 8,3 miljard euro (zonder de interne kredietaflossingen).

Ook voor de volgende jaren blijven de noden op de kapitaalmarkt (zonder de interne kredietaflossingen) hoog, maar lager dan 2023. Voor 2024 betekent dit 6,2 miljard euro en voor 2025 betekent dit 5,5 miljard euro. Voor de jaren 2023-2028 is dit een prognose. Aanpassingen in de toekomst zijn mogelijk.

In miljoen euro 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 751,27 845,10 707,57 682,09 655,99 576,86
Vlaams Woningfonds (VWF) 1.102,70 1.107,16 950,50 991,16 1.038,99 1.088,64
Lantis (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) 479,64 612,12 644,70 733,74 696,56 677,52
Tekort 2.983,00 2.848,62 2.053,11 748,95 0,00 0,00
Relanceplan 617,95 464,73 235,78 245,66 0,00 0,00
Rest 724,77 324,13 238,00 238,00 238,00 238,00
Totaal nieuwe financiering 6.659,33 6.201,86 4.829,66 3.639,60 2.629,54 2.581,02
Interne kredietaflossingen1 664,55 0,48 10,00 0,00 0,00 0,00
Externe kredietaflossingen 1.633,99 13,96 640,45 817,35 1.326,12 5,55
Totaal 8.957,87 6.216,30 5.480,11 4.456,95 3.955,66 2.586,57
1: situatie 31/12/2022