Financieringsbehoeften

De totale financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap zijn tweeledig. Enerzijds zijn er de herfinancieringsbehoeften m.a.w. de vervaldagen van de directe schuld. Onderstaande grafiek geeft de herfinancieringsbehoeften weer aan de hand van de aflossingskalender van de openstaande directe schuld. De Vlaamse Gemeenschap heeft de intentie om een referentie benchmarkcurve uit te bouwen in de toekomst.

Anderzijds zijn er de nieuwe financieringsbehoeften voor de geconsolideerde instellingen die de Vlaamse Gemeenschap zelf sinds midden 2015 financiert. Voorheen gingen deze instellingen zelf de kapitaalmarkt op met een waarborg van de Vlaamse Gemeenschap.

Hieronder een overzicht van de financieringsbehoeften die de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2023-2027 het hoofd zal moeten bieden. De financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap voor 2023 zijn hoog met 7,9 miljard euro (zonder de interne kredietaflossingen). Ook voor de volgende jaren blijven de noden op de kapitaalmarkt (zonder de interne kredietaflossingen) hoog, maar lager dan 2023: voor 2024 4,7 miljard euro en voor 2025 4,8 miljard euro. Voor de jaren 2023-2027 is dit een prognose. Aanpassingen in de toekomst zijn mogelijk.

in miljoen euro 2022¹ 2023 2024 2025 2026 2027
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 616,41 751,27 563,98 539,72 565,33 639,41
Vlaams Woningfonds 860,55 1.102,70 885,87 921,47 958,25 999,62
School Invest 95,96 0 0 0 0 0
Lantis (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) 0 550 935,3 822,9 937,6 934
Tekort 1.139,70 1.942,89 1.058,41 1.169,95 451,17 0
Relanceplan 654,2 273,45 531,24 148,64 591,02 0
ESR-8 373,27 1.212,40 238 238 238 238
Fusies gemeenten 141,55
ESR-9 and ESR-correcties 430,12 333,4 337,48 356,09 300
Totaal nieuwe financiering 3.740,09 6.262,83 4.687,75 4.178,16 4.097,46 3.111,03
Interne kredietaflossingen² 31,95 664,55 0,48 10 0 0
Externe kredietaflossingen 244,26 1.608,06 13,96 640,45 787,35 1.326,12
Totaal 4.016,30 8.535,44 4.702,19 4.828,61 4.884,81 4.437,15
¹: voorlopige cijfers

²: situatie 31/12/2022