Financieringsbehoeften

De Vlaamse Gemeenschap raamt de financieringsbehoeften op 6,2 miljard euro voor 2024 en 5,5 miljard euro voor 2025.

De totale financieringsbehoeften zijn tweeledig:

Omhoog
Nieuwe financieringsbehoeften

De nieuwe financieringsbehoeften blijven de komende jaren hoog: 6,2 miljard euro in 2024 en 4,8 miljard euro in 2025.

Herfinancieringsbehoeften

De externe kredietaflossingen blijven in 2024 beperkt, uitgezonderd het uitstaand Belgian Commercial Paper. De interne kredietaflossingen worden naar alle verwachting herbelegd in de Vlaamse Gemeenschap door de geconsolideerde instellingen.

Financieringsbehoeften 2024-2028 (in miljoen euro)

In miljoen euro 2024 2025 2026 2027
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 753,07 753,16 727,58 750,64
Vlaams Woningfonds (VWF) 1.282,31 970,89 1.010,84 1.043,21
Lantis (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) 612,12 644,70 733,74 696,56
Tekort 2.547,91 2.053,11 748,95 0,00
Relanceplan 460,25 57,20 0,00 0,00
Rest 895,00 496,50 273,09 356,50
Totaal nieuwe financiering 6.550,66 4.975,56 3.494,20 2.846,91
Interne kredietaflossingen1 1.377,69 65,50 98,50 0,00
Externe kredietaflossingen 1.677,94 640,45 817,35 1.326,12
Totaal 9.606,29 5.681,51 4.410,05 4.173,03
1: situatie 31/12/2023

De onderstaande grafiek toont de herfinancieringsbehoeften aan de hand van de aflossingskalender van de uitstaande directe schuld. De Vlaamse Gemeenschap streeft ernaar om een referentiebenchmarkcurve uit te bouwen.

Aflossingskalender uitstaande directe schuld (in miljoen euro)

Laatste update: 31/12/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)