Kas-, Schuld- en Waarborgrapport

Het Kas-, schuld- en waarborgrapport 2022 van het Departement Financiën en Begroting biedt een overzicht van het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse overheid in 2022.

2022 werd opnieuw een zeer uitdagend jaar. In de nasleep van de coronapandemie volgde meteen een nieuwe crisis door de oorlog in Oekraïne. De crisissituaties hadden een aanzienlijke impact op het begrotingssaldo en de schuldevolutie.

Het rapport behandelt volgende thema’s:

  • Netto te Financieren Saldo (NFS): 4,053 miljard euro in 2022.
  • Directe schuld: 21,850 miljard euro eind 2022, een sterke stijging met 4,034 miljard euro of 22,64% in relatieve termen ten opzichte van eind 2021.
  • Geconsolideerde schuld: 36,465 miljard euro eind 2022, een stijging met 3,021 miljard euro ten opzichte van eind 2021.
  • Gewaarborgde schuld: 11,547 miljard euro eind 2022, een aanzienlijke daling met 771,91 miljoen euro ten opzichte van eind 2021. 9,621 miljard euro van de gewaarborgde schuld is in de geconsolideerde schuld opgenomen.
  • Rating: Fitch bevestigde de rating van Vlaanderen op AA, de hoogste van alle Belgische gewesten en gemeenschappen.

De publicatie van het Kas-, schuld- en waarborgrapport 2023 wordt eind mei 2024 verwacht.

Meer weten? Download het recentste rapport.