Netto te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo (NFS) bedroeg in 2023 4,882 miljard euro. Dat is 829 miljoen euro negatiever in vergelijking met 2022.

Het NFS is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijkse overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer. Dat saldo wordt “netto” genoemd, omdat de aflossingen van de schuld niet inbegrepen zijn in bovengenoemde verrichtingen.

In theorie stemt het NFS overeen met de aangroei van de openbare schuld. In de praktijk zijn er nog een aantal andere oorzaken van wijzigingen in de openbare schuld, bijvoorbeeld wisselkoersverschillen of de overname van bepaalde schulden.

Maandelijkse evolutie gecumuleerd NFS

Onderstaande grafiek geeft het maandelijkse verloop van het gecumuleerde NFS weer voor de jaren 2022-2024. Zowel in 2022 als in 2023 bereikte het NFS zijn dieptepunt in december.

Maandelijkse evolutie NFS 2024

In onderstaande tabel vind je het maandelijkse tekort of overschot van de kasontvangsten versus de kasuitgaven. Dat resultaat is het maandelijkse NFS.

In duizend euro Ontvangsten Uitgaven NFS Cumulatief
Januari 4.371.218 6.088.672 -1.717.454 -1.717.454
Februari 4.614.399 4.342.146 272.253 -1.445.201
Maart 4.754.259 5.244.859 -490.599 -1.935.800
April 4.503.018 5.574.264 -1.071.246 -3.007.046
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal 18.242.895 21.249.941 -3.007.046

*laatste update : 15/05/2024

Meer weten over de kasontvangsten en kasuitgaven?