Netto te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo (NFS) is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijks overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer. In dit saldo zitten de verrichtingen van het ministerie, de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de instellingen die behoren tot het Centraal Financieringsorgaan (CFO) vervat. Dit saldo wordt ‘netto’ genoemd omdat de aflossingen van de schuld niet inbegrepen zijn in bovengenoemde verrichtingen. Theoretisch stemt het NFS overeen met de toename van de schuld.

Evolutie van het Netto te Financieren Saldo

Onderstaande grafiek geeft het gecumuleerde saldo per maand weer voor de jaren 2021-2022. De tabel geeft de maandelijkse evolutie van het Netto te Financieren Saldo (NFS) in 2023 weer.

Evolutie Netto te Financieren Saldo 2023

In duizend euro Ontvangsten Uitgaven NFS Cumulatief
Januari 4.284.637 5.762.308 -1.477.671 -1.477.671
Februari 4.402.225 3.947.539 454.686 -1.022.985
Maart 4.663.324 5.356.593 -693.269 -1.716.254
April 4.228.819 4.558.080 -329.260 -2.045.514
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal 17.579.006 19.624.520 -2.045.514

*laatste update: 24/05/2023