Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Laatste update: 25/05/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)
Laatste update: 25/05/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Kasontvangsten april en cumulatief 2023

In duizend euro April Cumulatief
Gewestelijke belastingen 606.022 2.520.763
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 3.305.953 13.354.497
Andere ontvangsten 196.403 1.100.501
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 38.590 211.135
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 81.852 392.110
Totaal 4.228.819 17.579.006

*laatste update: 25/05/2023

Gewestelijke belastingen

In duizend euro April Cumulatief
Spelen en weddenschappen 4.731 20.894
Automatische ontspanning 499 6.046
Openingsbelasting 0 31
Registratiebelasting 282.054 1.262.659
Verkeersbelasting 92.865 355.304
Belasting op inverkeerstelling 20.925 75.383
Eurovignet 0 -3
Erfbelasting 153.096 578.825
Successierechten fisc regularisaties 0 0
Kilometerheffing en Boetes 45.055 188.176
Onroerende voorheffing 6.798 33.447
Totaal 606.022 2.520.763

*laatste update: 25/05/2023