Kasontvangsten

In april 2024 bedroegen de kasontvangsten 4,5 miljard euro.

De belangrijkste bijdragers waren:

  1. Middelen ontvangen van de federale overheid
    Deze middelen omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden.
  2. Gewestbelastingen, waaronder registratierechten en successierechten
    De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) int deze gewestbelastingen.

Laatste update: 15/05/2024 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Laatste update: 15/05/2024 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Kasontvangsten april en cumulatief 2024

In duizend euro April Cumulatief
Gewestbelastingen 620.904 2.429.619
Federale middelen exclusief gewestbelastingen 3.395.705 13.702.856
Andere ontvangsten 401.679 1.670.369
Ontvangsten landbouwproductiebeheer 27.327 198.064
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 57.403 241.987
Totaal 4.503.018 18.242.895

*laatste update: 15/05/2024

Gewestbelastingen

In duizend euro April Cumulatief
Spelen en weddenschappen 5.951 23.914
Automatische ontspanning 1.504 6.241
Openingsbelasting 0 0
Registratiebelasting 269.154 1.135.067
Verkeersbelasting 102.439 365.634
Belasting op inverkeerstelling 24.978 85.829
Eurovignet 2 2
Erfbelasting 156.863 572.078
Successierechten fiscale regularisaties 0
Kilometerheffing en boetes 55.653 221.389
Onroerende voorheffing 4.361 19.465
Totaal 620.904 2.429.619

*laatste update: 15/05/2024