Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) . De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Laatste update: 16/11/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Laatste update: 16/11/2023 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Kasontvangsten oktober en cumulatief 2023

In duizend euro Oktober Cumulatief
Gewestelijke belastingen 651.773 6.191.042
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 3.481.275 33.365.370
Andere ontvangsten 260.972 3.304.828
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 17.067 379.486
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 681.288 3.234.997
Totaal 5.092.375 46.475.722

*laatste update: 16/11/2023

Gewestelijke belastingen

In duizend euro Oktober Cumulatief
Spelen en weddenschappen 5.382 54.793
Automatische ontspanning 606 18.415
Openingsbelasting 0 80
Registratiebelasting 278.817 2.694.941
Verkeersbelasting 97.714 967.778
Belasting op inverkeerstelling 21.463 215.178
Eurovignet 3 4
Erfbelasting 131.991 1.461.444
Successierechten fisc regularisaties 0 0
Kilometerheffing en Boetes 52.217 483.563
Onroerende voorheffing 63.580 294.846
Totaal 651.773 6.191.042

*laatste update: 16/11/2023