Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven april en cumulatief 2023

Laatste update: 24/05/2023 (klik op afbeelding om te vergroten)

 

Laatste update: 24/05/2023 (klik op afbeelding om te vergroten)
In duizend euro April Cumulatief
Andere uitgaven 2.709.814 12.774.565
Dotaties Centraal Financieringsorgaan (CFO) 1.740.044 6.557.421
Intrestlasten 32.721 85.593
Uitgaven landbouwproductiebeheer 50.331 133.774
Fiscale uitgaven voor Gemeenten en Provincies 25.169 73.166
Totaal  4.558.080 19.624.520
*laatste update: 24/05/2023