Kasuitgaven

In april 2024 bedroegen de kasuitgaven 5,6 miljard euro.

De 4 grootste uitgavencategorieën waren:

  1. Begrotingsuitgaven van de ministeries
  2. Begrotingsuitgaven van de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s)
  3. Toelagedoorstortingen naar leden van het centraal kasbeheer
    De leden van het centraal kasbeheer ontvangen hun toelagen pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist.
  4. Doorstortingen van de opcentiemen op onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies
    In tegenstelling tot bovenstaande uitgavencategorieën die via de begroting passeren, passeren deze doorstortingen enkel via de kas.

Laatste update: 15/05/2024 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Laatste update: 15/05/2024 (Klik op afbeelding om te vergroten)

Kasuitgaven april en cumulatief 2024

In duizend euro April Cumulatief
Andere uitgaven 3.646.904 14.321.391
Toelagen centraal kasbeheer 1.764.324 6.554.742
Intrestlasten 91.234 201.865
Uitgaven landbouwproductiebeheer 57.801 84.041
Fiscale uitgaven voor gemeenten en provincies 14.001 87.904
Totaal  5.574.264 21.249.941
*laatste update: 15/05/2024