Rating Vlaanderen

Op vrijdag 17 maart 2023 heeft Fitch de vooruitzichten voor de rating van de Vlaamse Gemeenschap herzien van stabiel naar negatief. Fitch bevestigde de langetermijnrating AA. De kortetermijnrating bleef F1+.

De herziening van de vooruitzichten weerspiegelt die van de Belgische overheid. De vooruitzichten voor België werden op 10 maart 2023 herzien van stabiel naar negatief. Fitch oordeelt dat de Vlaamse Gemeenschap niet meer dan één trede boven de Belgische staat (AA-/Negatief) mag worden gewaardeerd.

Uit het laatste rapport van Fitch blijkt dat Vlaanderen een solide economie heeft met indicatoren die boven het Belgische en Europese gemiddelde liggen. Vijf van de zes belangrijkste risicofactoren werden als ‘sterker’ beoordeeld:

  • Robuustheid van de inkomsten
  • Aanpasbaarheid van de inkomsten
  • Duurzaamheid van de uitgaven
  • Robuustheid verplichtingen & liquiditeit
  • Flexibiliteit verplichtingen & liquiditeit

De rating van Vlaanderen is de hoogste van alle Belgische gewesten en gemeenschappen en ligt zelfs één trede boven de Belgische federale rating. Vlaanderen blijft dus één van de weinige Europese regio’s waaraan Fitch een rating toekent die hoger is dan die van de federale overheid.

Het huidige contract met Fitch loopt van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.

Download hier het volledige rapport, analyse en bijhorend persbericht