Rating Vlaanderen

Op vrijdag 9 juni 2023 bevestigde Fitch de langetermijnrating van Vlaanderen op AA met negatieve outlook. De kortetermijnrating bleef op F1+.

Uit het recentste rapport van Fitch blijkt dat Vlaanderen een solide economie heeft met indicatoren boven het Belgische en Europese gemiddelde. Fitch beoordeelde Vlaanderen op vijf van de zes belangrijkste risicofactoren (KRF – Key Risk Factors) als ‘sterker’:

  • Inkomstenrobuustheid
  • Inkomstenaanpasbaarheid
  • Uitgavenduurzaamheid
  • Schulden- en liquiditeitsrobuustheid
  • Schulden- en liquiditeitsflexibiliteit

De rating van Vlaanderen is de hoogste van alle Belgische gewesten en gemeenschappen en ligt zelfs één trap boven de Belgische rating. Vlaanderen blijft dus één van de weinige Europese regio’s waaraan Fitch een rating boven die van de federale overheid toekent.

Het huidige contract met Fitch loopt van 1 maart 2024 tot en met 29 februari 2028.

Meer weten? Je leest alle details in de persberichten en het volledige ratingrapport.