Financieringsbehoeften Vlaamse Gemeenschap

De totale financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap zijn tweeledig. Enerzijds zijn er de herfinancieringsbehoeften m.a.w. de vervaldagen van de directe schuld. Onderstaande grafiek geeft de herfinancieringsbehoeften weer aan de hand van de aflossingskalender van de openstaande directe schuld. De Vlaamse Gemeenschap heeft de intentie om een referentie benchmarkcurve uit te bouwen in de toekomst.

 

Anderzijds zijn er de nieuwe financieringsbehoeften voor de geconsolideerde instellingen die de Vlaamse Gemeenschap zelf sinds midden 2015 financiert. Voorheen gingen deze instellingen zelf de kapitaalmarkt op met een waarborg van de Vlaamse Gemeenschap.

Hieronder een overzicht van de financieringsbehoeften die de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2020-2022 het hoofd zal moeten bieden. De financieringsbehoeften van de Vlaamse Gemeenschap voor 2020 zijn hoog met 8,2 miljard euro (zonder de interne kredietaflossingen) als gevolg van de COVID-19 crisis. Ook voor de volgende jaren blijven de noden op de kapitaalmarkt (zonder de interne kredietaflossingen) hoog: voor 2021 2 miljard euro en voor 2022 1,7 miljard euro. Opgelet voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is dit een prognose. Aanpassingen in de toekomst zijn steeds mogelijk.

In miljoen euro 2019* 2020 2021 2022
VMSW 1.100,00 966,44 730,54 936,25
VWF 230 364,84 825 220,63
School Invest 46 0 91,08 36,98
bam 0 0 262,5 390
Tekort 0 4.152,12
Bijstelling dotaties BFW 2.132,00***
Extra corona provisie 250,00
Totaal nieuwe financiering 1.376,00 7.865,40 1.909,12 1.583,86
Interne kredietaflossingen** 155 868 124 78,7
Externe kredietaflossingen 76,21 338,73 39,39 147,89
TOTAAL 1.607,21 9.072,13 2.072,51 1.810,45

* : realisaties

**: situatie 31/12/2019. Voor de interne kredietaflossingen wordt verondersteld dat deze herbelegd zullen worden.

***: impact van de crisis op de dotaties uit de bijzondere financieringswet

//