Framework

Afhankelijk van de financieringsbehoeften heeft Vlaanderen de intentie om regelmatig een Sustainability Benchmark uit te geven naast de Standaard Benchmark. Daarom werd een Sustainability Bond Framework opgezet.

Het Sustainability Bond Framework van Vlaanderen werd opgesteld volgens de ICMA Sustainability Bond Guidelines 2018 en bevat vier kerncomponenten:

  1. Beschrijving van de projecten die met de aangetrokken middelen gefinancierd gaan worden;
  2. Beschrijving van het proces van de evaluatie en selectie van de projecten;
  3. Beheer van de opbrengsten;
  4. De rapportering.

Het Framework werd beoordeeld door Sustainalytics , het agentschap die door Vlaanderen aangeduid werd om een second opinion af te leveren.

Het allocatierapport zal binnen het jaar beschikbaar zijn vanaf de datum van de uitgifte van de obligatie en daarna jaarlijks tot de volledige toewijzing van de netto-opbrengsten. Van zodra het rapport beschikbaar is zal het op deze website gepubliceerd worden.

Gelieve het framework te raadplegen voor meer info.

//