Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld bedroeg eind 2020 30.225,17 miljoen euro. Dit is een zeer sterke toename met 6.105,26 miljoen euro ten opzichte van eind 2019. De sterke stijging van de directe schuld werd immers slechts beperkt gecompenseerd door de daling met 1.027,50 miljoen euro van de schulden van de entiteiten die tot de consolidatiekring S.1312 behoren, inclusief de geconsolideerde PPS-schulden.

Overzicht geconsolideerde schuld 2018-2020

in miljoen euro

2018

2019

2020

Directe schuld 5.998,39 6.802,26 13.935,02
VMSW (sociale huisvesting) 5.955,01 5.728,37 5.502,92
VWF (sociale huisvesting) 2.555,08 2.399,80 2.239,73
EKM’s (sociale huisvesting) 568,54 600,90 673,89
VIPA 1.576,45 1.478,69 1.376,79
DBFM “Scholen van Morgen” 136,51 129,18 151,88
PPS schuld 633,56 619,74 605,57
Ziekenhuisinfrastructuur 4.350,92 4.099,46 3.657,97
Overlopende rekening mbt BFW 967,59 915,96 867,58
Rest 1.444,50 1.345,54 1.213,82
Totaal 24.186,56 24.119,91 30.225,17
//