Geconsolideerde schuld

De geconsolideerde schuld bedroeg eind 2019 24.176,22 miljoen euro. Dit is een quasi status-quo ten opzichte van 2018. De grote stijging van de directe schuld wordt volledig gecompenseerd door de daling van de schulden van de entiteiten die tot de consolidatiekring S1312 behoren (inclusief een daling van de gewaarborgde schulden van de sociale huisvestingsmaatschappijen) en de PPS-schulden en geherklasseerde alternatief gefinancierde investeringsschema’s.

Overzicht geconsolideerde schuld 2017-2019

in miljoen euro

2017

2018

2019

Directe schuld

5.313,89

5.998,39

6.802,26

VMSW (sociale huisvesting)

6.112,95

5.955,01

5.728,37

VWF (sociale huisvesting)

2.705,57

2.555,08

2.399,80

EKM’s (sociale huisvesting)

595,41

568,54

600,90

VIPA

1.670,24

1.576,45

1.478,69

DBFM “Scholen van Morgen”

181,96

136,51

129,18

PPS schuld

740,22

633,56

619,74

Ziekenhuisinfrastructuur

4.647,26

4.350,92

4.099,46

Overlopende rekening mbt BFW

967,59

915,96

Rest

1.306,87

1.444,50

1.401,86

Totaal

23.274,37

24.186,56

24.176,22

//