Geplande evenementen

events_icoon
Event 'Prestaties begroten in de praktijk' - 8 november 2018 (13u30-17u)

Wat: Alhoewel men nog niet kan spreken van een volledig geïmplementeerde prestatiebegroting werden er de voorbije legislaturen (mede onder impuls van het project prestatiebegroting) een aantal krijtlijnen uitgezet om de begroting meer prestatiegericht te oriënteren in de toekomst. Met de intrede van een programmabegroting en inhoudelijke structuurelementen werden alvast de structuur vormgegeven. Een volgende – en waarschijnlijk meest uitdagende – stap bestaat erin om zinvolle indicatoren te gaan opnemen. Tijdens deze namiddag willen we het toekomstig debat hieromtrent voorbereiden. Hoe en op welke manier kunnen indicatoren gebruikt worden om de kwaliteit van het overheidsoptreden te verhogen met de focus op beleidsleren. Wat zijn zinvolle indicatoren? Hoe en op welk niveau kunnen/moeten we prestatie-informatie integreren? Waar staan we momenteel met de vergaring en het gebruik van indicatoren? Deze en andere punten worden besproken aan de hand van inspirerende buitenlandse voorbeelden en met interactieve inbreng van de deelnemers.

Wie: geïnteresseerde personeelsleden van de verschillende departementen en rechtspersonen die vanuit hun expertise en interesse bij de beleids- en begrotingsdocumenten betrokken zijn, zowel van financieel als beleidsoogpunt en die willen meedenken en –werken aan de begroting van morgen.

 

Waar:  H. Consciencegebouw – Zaal  1C15 Marie & Pierre Curie

Wanneer: 8 November 2018 van 13.30 – 17.00

Schrijf hier in  (uiterlijk 30 oktober 2018, beperkt aantal plaatsen)

 

Agenda

13.30    Verwelkoming en stand van zaken van Prestatiebegroting in Vlaanderen

Martin Ruebens – Secretaris-Generaal Departement Kanselarij en Bestuur

13.45    Het begroten van prestaties – Tussen droom en daad..

Jana Van Wymeersch en Nick Thijs – Universiteit Antwerpen

14.15    Prestaties begroten in de praktijk – de case van Oostenrijk (in het Engels)

Michael Kallinger – Bundeskanzleramt Oostenrijk

14.45    Prestaties begroten in de praktijk – de case van Estland

15.15    Pauze

15.30    Rondetafelgesprekken

De deelnemers bespreken in kleinere groepen de stand van zaken, de uitdagingen en de volgende stappen om indicatoren zinvol te koppelen aan de begroting.

16.45    Conclusies en afronding

17.00    Einde