Gewaarborgde schuld

Een gewaarborgde lening is een lening waar de Vlaamse Gemeenschap garant staat voor de terugbetaling ervan. De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2019 12,4 miljard euro, een daling met 494,8 miljoen euro t.o.v. 2018. Ook voor de volgende jaren wordt verwacht dat de gewaarborgde schuld verder zal dalen.

Aan onderstaande entiteiten werden in het verleden de meeste waarborgen verstrekt:

  • De Watergroep (grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen),
  • De sociale huisvesting met als voornaamste actoren de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams Woningfonds (VWF),
  • Het Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA),
  • De DBFM Scholen van Morgen,
  • Waarborgen aan grote , middelgrote en kleine ondernemingen via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Gewaarborgde schuld per risico

In de verdeling van de gewaarborgde schuld volgens risico onderscheiden we (1) waarborgen aan overheden, (2) waarborgen gedekt door activa en (3) economische waarborgen.  De situatie in 2019 blijkt uit onderstaand taartdiagram.  Raadpleeg deze tabel voor meer gedetailleerde cijfers.

De uitwinningen in 2019 bedroegen nog geen 0,2%[1] van de totale uitstaande waarborgen en situeerden zich hoofdzakelijk bij Waarborgbeheer NV die geconfronteerd werd met 20,87 miljoen euro aan uitwinningen. Jaarlijks wordt in de begroting wel een provisionering gedaan van de te verwachten uitwinningen op basis van gestandaardiseerde waarborgverstrekking.

Omdat het voor Vlaamse bedrijven niet altijd eenvoudig is – zelfs met een goed dossier – om een krediet te bekomen bij een bank, werden in het verleden door PMV enerzijds Waarborgbeheer NV en anderzijds Gigarant NV opgericht, die als taak hebben waarborgen te verlenen. Deze verlagen het risico voor banken en leiden tot meer kredietverlening aan de bedrijven.

Ook na zorgvuldige screening door Waarborgbeheer NV en Gigarant NV komt het soms voor dat waarborgen uitgewonnen worden, wat in 2019 dus enkel het geval was bij de NV Waarborgbeheer.

De overige uitwinningen situeerden zich bij VLIF (0,28 miljoen euro), AGION (0,16 miljoen euro) en Sociale huisvesting (0,20 miljoen euro). De uitwinningen in 2019 situeerden zich bijna allemaal in de sector van de economische waarborgen, die slechts 8% uitmaakt van de totale Vlaamse gewaarborgde schuld. Het grootste gedeelte van de gewaarborgde schuld (90%) is gedekt door activa (zie taartdiagram hierboven).


[1]  21,51 miljoen euro aan uitwinningen in 2019

Geconsolideerde gewaarborgde schuld vs. niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld

De totale gewaarborgde schuld bedroeg in 2019 12,35 miljard euro. Een groot deel van die schuld behoort toe aan entiteiten uit de consolidatiekring en valt bijgevolg onder de geconsolideerde schuld. Hieronder wordt het verschil tussen ‘geconsolideerde gewaarborgde schuld’ en ‘niet-geconsolideerde gewaarborgde schuld’ verduidelijkt.

Geconsolideerde gewaarborgde schuld

De geconsolideerde gewaarborgde schuld bedroeg in 2019 10,59 miljard euro. Een groot deel van de gewaarborgde schuld is met andere woorden opgenomen in de geconsolideerde schuld.

Meer details zijn hier terug te vinden.

Niet–geconsolideerde gewaarborgde schuld

De Vlaamse Gemeenschap is ook waarborgverstrekker voor entiteiten die niet behoren tot de consolidatiekring. In 2019 ging het om 1,76 miljard euro, m.a.w. slechts een beperkt deel van de totale gewaarborgde schuld.

Meer details zijn hier terug te vinden.

//