Gewestelijke belastingen

(in duizend euro) DECEMBER CUMULATIEF
Spelen en weddenschappen 5.041 51.285
Automatische ontspanning 65 10.908
Openingsbelasting 0 0
Registratiebelasting 305.255 2.977.342
Verkeersbelasting  123.161 1.060.029
Belasting op inverkeerstelling 28.720 250.968
Eurovignet -2 3
Erfbelasting 182.468 1.354.137
Successierechten fisc regularisaties 0 0
Kilometerheffing en Boetes 41.854 484.230
Onroerende voorheffing 20.185 264.599
Totaal  706.747 6.453.500