Gewestelijke belastingen

(in duizend euro) MEI CUMULATIEF
Spelen en weddenschappen 4.800 20.590
Automatische ontspanning 211 4.920
Openingsbelasting 0 0
Registratiebelasting 158.833 1.213.242
Verkeersbelasting  85.006 393.643
Belasting op inverkeerstelling 12.090 96.678
Eurovignet 0 1
Erfbelasting 112.400 563.475
Successierechten fisc regularisaties 0 0
Kilometerheffing en Boetes 34.391 181.536
Onroerende voorheffing 2.812 19.418
Totaal  410.543 2.493.503