Herverdelingen Vlaamse Gemeenschap en DAB

Voor herverdelingen binnen de Vlaamse Gemeenschap en DAB’s ligt het initiatief bij de inhoudelijk bevoegde minister.  De regelgeving zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (VCO) en in het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 (BVCO) wordt schematisch weergegeven. Het schema biedt meteen een duidelijk overzicht van de te volgen (controle)procedures voor de verschillende herverdelingsmogelijkheden.

Daarnaast worden sjablonen voor herverdelingen bij BVR en bij MB ter beschikking gesteld. Enkel de aanvragen ingediend via die sjablonen zullen worden behandeld.

Het volledige proces van het dossier tot aan de budgettaire verwerking, kan je hier raadplegen.

 

Managementmatige herverdelingen (herverdeling binnen éénzelfde begrotingsartikel)

De beleidsdomeinen kunnen hun managementmatige herverdelingen doorvoeren zonder tussenkomst van de afdeling BOBFO.

Zij houden de nodige verantwoordingsstukken ter beschikking.