Herverdelingen Vlaamse rechtspersonen onder gezag Vlaamse Regering

Voor herverdelingen binnen de begroting ligt het initiatief bij de inhoudelijk bevoegde minister.  De regelgeving zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (VCO) en in het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 (BVCO) wordt schematisch weergegeven. Het schema biedt meteen een duidelijk overzicht van de te volgen (controle)procedures voor de verschillende herverdelingsmogelijkheden.

Daarnaast wordt een sjabloon (sjbl_RP_gezag_herverdeling) voor de herverdelingen ter beschikking gesteld. Enkel de aanvragen ingediend via dit sjabloon zullen worden behandeld.

Noot: Voor Vlaamse rechtspersonen met een begroting volgens ESR-structuur moeten in de sjabloon de kolommen begrotingsartikel, entiteit en basisallocatie niet worden ingevuld.

Het volledige proces van het dossier tot aan de budgettaire verwerking, kan je hier raadplegen.

 

Managementmatige herverdelingen (herverdeling binnen éénzelfde begrotingsartikel)

De Vlaamse rechtspersonen kunnen hun managementmatige herverdelingen doorvoeren zonder tussenkomst van de afdeling BOBFO.

Zij houden de nodige verantwoordingsstukken ter beschikking.