Herverdelingen Vlaamse rechtspersonen onder toezicht Vlaamse Regering

Voor herverdelingen binnen de begroting ligt het initiatief bij het beheersorgaan van de rechtspersoon.  De regelgeving zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (VCO) en in het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 (BVCO) wordt schematisch weergegeven. Het schema biedt meteen een duidelijk overzicht van de te volgen (controle)procedures voor de verschillende herverdelingsmogelijkheden.

Het volledige proces van het dossier tot aan de budgettaire verwerking, kan je hier raadplegen.

 

Managementmatige herverdelingen (herverdeling binnen éénzelfde begrotingsartikel)

De Vlaamse rechtspersonen kunnen hun managementmatige herverdelingen doorvoeren zonder tussenkomst van de afdeling BOBFO.

Zij houden de nodige verantwoordingsstukken ter beschikking.