Historiek directe schuld

Zoals duidelijk blijkt uit onderstaande tabel en grafiek, gebruikt de Vlaamse Gemeenschap voornamelijk haar EMTN programma om aan haar financieringsbehoeften te voldoen.

Begin 2016 sloot de Vlaamse Gemeenschap ook een nieuw kassierscontract af aan zeer gunstige modaliteiten. Als gevolg daarvan was de zichtrekening een frequent gebruikt korte termijn financieringsinstrument in 2016. Het jaar werd afgesloten met een beperkt negatief saldo van 722 miljoen euro.

Eind 2017 bedroeg de directe schuld 5.313,89 miljoen euro, een stijging van bijna 700 miljoen euro t.o.v. 2016. De financiering via het EMTN programma is in vergelijking met 2016 gestegen met 18% tot 94%. Dit is dan ook veruit de belangrijkste financiersvorm van de Vlaamse Gemeenschap. Er werd in 2017 geen bijkomende Schuldschein uitgegeven en waren er geen uitstaande BCP’s eind 2017.

(in miljoen euro) 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
EMTN 3.201,50 3.516,50 4.969,00
Schuldschein 0 37,5 37,50
Private plaatsingen 0 0 0,00
Leningen 200,76 148,12 95,16
BCP 755 250 0,00
Zichtrekening 17,27 722,55 180,79
TOTAAL 4.174,53 4.674,00 5.282,45
//