Nieuws

De zesde staatshervorming: budgettaire gevolgen voor de Vlaamse overheid

De zesde staatshervorming heeft de financieringsstromen van de gewesten en gemeenschappen gewijzigd. Raadpleeg hier een publicatie over de budgettaire gevolgen.

Begrotingsdocumenten 2021

Op 28 september 2020 brengt Vlaams minister-president Jan Jambon zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Over het budgettaire luik bij die Septemberverklaring kan u meer lezen in het Centenboekje bij de begroting 2021.

Basisrapport Grote Projecten en Programma's 2020

Op 23 oktober 2020 publiceerde de Vlaamse Regering voor het eerst het ‘Rapport Grote Projecten en Programma’s'. De coördinatie van dit rapport werd verzorgd door het Departement Financiën en Begroting.

Energie-efficiëntie in een DBFM-model

Bij langlopende DBFM-projecten is energieverbruik een in het verleden vaak onderbelichte kost geweest. In samenwerking met het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) werd een verkennende studie uitgevoerd die zoekt naar mechanismes die energie-efficiëntie bij een DBFM-opdracht kan waarborgen, ook op lange termijn.

Vlaamse uitgavennorm

De Expertengroep Uitgavennormering onder voorzitterschap van mevrouw Wivina Demeester heeft in een eerste rapport een nieuwe blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm uitgewerkt. Raadpleeg hier het volledige rapport.

In de kijker...

De eenmalige 'Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen'.

vlaanderen