Huidige situatie directe schuld

Situatie 31/05/2020 t.o.v. 31/12/2019
(in duizend euro)   31.12.2019 31.05.2020
Netto directe schuld    
       
  EMTN - Regular Bond 5.081.500 4.951.500
  EMTN - Sustainability Bond 1.250.000 2.750.000
  BCP 0 0
  Thesaurie 0 0
  Schuldschein 37.500 37.500
  Overname gemeenteleningen (-) 77.384 75.113
  Gemeentelijke Holding (-) 82.295 82.295
  Private Leningen LT (-) 0 0
  Private Leningen KT (-) 0 0
  Vismijn Oostende (-) 1.793 1.718
  Ex-FRGE 0 0
  Zichtrekening MVG - ING (-) 142.448 1.083.213
  Zichtrekening MVG - BELFIUS (-) 0 0
  Zichtrekening CFO - ING (-) 65.056

506

  Overige (Amoras en Erfpachten) 64.282 64.282
Totale directe schuld 6.802.258 9.046.128
Indirecte schuld  995 995
Totale netto directe schuld 6.803.253 9.047.123
Situatie 31/05/2020 t.o.v. eind 207/2018/2019
schuldevolutie 05