Huidige situatie directe schuld

Situatie 31/08/2021 t.o.v. 31/12/2020

(in duizend euro) 31.12.2020 31.08.2021
Netto directe schuld
EMTN – Regular Bond 9.674.500 9.674.500
EMTN – Sustainability Bond 2.820.000 4.070.000
BCP 1.000.000 1.000.000
EU Sure 0 1.195.380
Thesaurie 50.000 49.938
Schuldschein 37.500 37.500
Overname gemeenteleningen (-) 66.050 62.278
Gemeentelijke Holding (-) 54.864 29.864
Private Leningen LT (-) 0 0
Private Leningen KT (-) 0 0
Vismijn Oostende (-) 1.552 1.400
Ex-FRGE 0 0
Zichtrekening MVG – ING (-) 0 139.369
Zichtrekening MVG – BELFIUS (-) 0 0
Zichtrekening CFO – ING (-) 0 29.861
Overige (Amoras en Erfpachten) 64.282 57.578
Totale directe schuld 13.768.748 16.347.668
Indirecte schuld 823 702
Totale netto directe schuld 13.769.571 16.348.370

Situatie 31/08/2021 t.o.v. eind 2018/2019/2020

//