Huidige situatie directe schuld

Situatie 31/01/2021 t.o.v. 31/12/2020

(in duizend euro) 31.12.2020 31.01.2021
Netto directe schuld
EMTN – Regular Bond 9.674.500 9.674.500
EMTN – Sustainability Bond 2.820.000 2.820.000
BCP 1.000.000 1.000.000
Thesaurie 50.000 49.940
Schuldschein 37.500 37.500
Overname gemeenteleningen (-) 66.050 65.951
Gemeentelijke Holding (-) 54.864 54.864
Private Leningen LT (-) 0 0
Private Leningen KT (-) 0 0
Vismijn Oostende (-) 1.552 1.526
Ex-FRGE 0 0
Zichtrekening MVG – ING (-) 0 1.121.094
Zichtrekening MVG – BELFIUS (-) 0 0
Zichtrekening CFO – ING (-) 0 0
Overige (Amoras en Erfpachten) 64.282 64.282
Totale directe schuld 13.768.748 14.889.656
Indirecte schuld 823 823
Totale netto directe schuld 13.769.571 14.890.479

Situatie 31/01/2021 t.o.v. eind 2018/2019/2020

//