In de kijker...

nieuwsbrieven
Uitgelicht

Het departement Buitenlandse Zaken vernieuwde haar webpagina over de Brexit. Op https://www.fdfa.be/nl/brexit vindt u meer informatie.

De financiële middelenvoorziening voor Gemeenschappen en Gewesten na de zesde staatshervorming

UPDATE n.a.v. de mededeling door de FOD Financiën van 27 september 2017. De publicatie wil inzicht geven in de financieringsstromen en de uitgavenbevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten na de zesde staatshervorming zoals geregeld in de Bijzondere Financieringswet (BFW). Het cijfermatige raderwerk wordt blootgelegd tesamen met de duiding van de bevoegdheden.

Verloop overheidsfinanciën Vlaamse Gemeenschap

Een overzicht van de overheidsfinanciën in Vlaanderen met een terugblik op het verloop van het vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2009-2016, de cijfers van de Vlaamse openbare financiën in perspectief met de andere overheden en een analyse van de schuld van de Vlaamse Gemeenschap.

Beleidsrelevant onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsvormneutraal te maken

De maatschappelijke realiteit is de voorbije jaren op het vlak van samenlevingsvormen sterk gewijzigd. Enerzijds voelen affectieve partners niet altijd de noodzaak om hun relatie een statuut te geven door te huwen of wettelijk samen te wonen (de zogenaamde affectieve samenlevingsvormen). Anderzijds krijgen ook alternatieve woonvormen, zoals cohousing, meer aandacht (de zogenaamde pragmatische samenlevingsvormen). De studie van de Antwerp Tax Academy brengt in eerste instantie de fiscale problemen in kaart waarmee de twee vormen van samenleven te maken kunnen krijgen. ...