In de kijker...

nieuwsbrieven
Uitgelicht

De uitbetaling van de eenmalige 'Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door coronamaatregelen'. 

We stellen alles in het werk om de Water- en energievergoeding zo snel mogelijk uit te betalen.  

Voor een laatste stand van zaken over deze vergoeding kunt u terecht op www.vlaanderen.be/wev of kunt u gratis telefonisch contact opnemen met de  Vlaamse Infolijn 1700  

Vind hier alle info.

 

Het departement Buitenlandse Zaken vernieuwde haar webpagina over de Brexit. Op https://www.fdfa.be/nl/brexit vindt u meer informatie.

Grote Projecten en Programma's

Op 1 januari 2020 trad het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma's in werking. Hiermee werd een kader gecreëerd voor grote investeringsprojecten en programma’s van de Vlaamse overheid. De belangrijkste doelstelling hierbij is het inzetten op de toepassing van een aantal goede praktijken in het kader van een professioneel en doordacht investeringsbeleid. Het Team Grote projecten en programma’s (GPP) van het Departement Financiën en Begroting zal ondersteuning voorzien met betrekking tot de verplichtingen voortvloeiend uit het decreet.

Spending Reviews

Lees het rapport over het pilootproject betreffende het systeem van de dienstencheques.

Publicaties studievoormiddag "Tax shift in de Vlaamse fiscaliteit" - 2 mei 2019

Welke tax shifts zijn er mogelijk binnen de Vlaamse fiscaliteit? Vier academische sprekers lichtten op 2 mei 2019 de mogelijkheden toe tijdens een studiedag van het departement Financiën en Begroting. De inzichten kan je nalezen in de bijdragenbundel.

Nota Budgettaire Ruimte 2019-2024

Als insteek voor het nieuwe regeerakkoord heeft het departement Financiën en Begroting na overleg met de betrokken beleidsdomeinen een nota budgettaire ruimte (NBR) gemaakt.

Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie

De universiteit Antwerpen heeft in opdracht van het departement Financiën en Begroting een onderzoek gedaan in het kader van prestatiebegroting. Het eindrapport ‘Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie’ is vanaf nu raadpleegbaar.

De financiële middelenvoorziening voor Gemeenschappen en Gewesten na de zesde staatshervorming

UPDATE n.a.v. de mededeling door de FOD Financiën van 27 september 2017. De publicatie wil inzicht geven in de financieringsstromen en de uitgavenbevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten na de zesde staatshervorming zoals geregeld in de Bijzondere Financieringswet (BFW). Het cijfermatige raderwerk wordt blootgelegd tesamen met de duiding van de bevoegdheden.

Verloop overheidsfinanciën Vlaamse Gemeenschap

Een overzicht van de overheidsfinanciën in Vlaanderen met een terugblik op het verloop van het vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2009-2016, de cijfers van de Vlaamse openbare financiën in perspectief met de andere overheden en een analyse van de schuld van de Vlaamse Gemeenschap.

Beleidsrelevant onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsvormneutraal te maken

De maatschappelijke realiteit is de voorbije jaren op het vlak van samenlevingsvormen sterk gewijzigd. Enerzijds voelen affectieve partners niet altijd de noodzaak om hun relatie een statuut te geven door te huwen of wettelijk samen te wonen (de zogenaamde affectieve samenlevingsvormen). Anderzijds krijgen ook alternatieve woonvormen, zoals cohousing, meer aandacht (de zogenaamde pragmatische samenlevingsvormen). De studie van de Antwerp Tax Academy brengt in eerste instantie de fiscale problemen in kaart waarmee de twee vormen van samenleven te maken kunnen krijgen. ...

events_icoon
Geplande events

Momenteel zijn er geen evenementen gepland.