In de kijker...

nieuwsbrieven
Uitgelicht

Het departement Buitenlandse Zaken vernieuwde haar webpagina over de Brexit. Op https://www.fdfa.be/nl/brexit vindt u meer informatie.

Publicaties studievoormiddag "Tax shift in de Vlaamse fiscaliteit" - 2 mei 2019

Op een studievoormiddag georganiseerd door het departement Financiën en Begroting gingen verschillende academische sprekers in op mogelijke tax shifts binnen de Vlaamse fiscaliteit. De presentaties van deze studievoormiddag zijn online beschikbaar.

Nota Budgettaire Ruimte 2019-2024

Als insteek voor het nieuwe regeerakkoord heeft het departement Financiën en Begroting na overleg met de betrokken beleidsdomeinen een nota budgettaire ruimte (NBR) gemaakt.

Spending Reviews

Lees het rapport met aanbevelingen hoe de begrotingsprocessen aan te passen om spending reviews structureel te verankeren.

Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie

De universiteit Antwerpen heeft in opdracht van het departement Financiën en Begroting een onderzoek gedaan in het kader van prestatiebegroting. Het eindrapport ‘Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie’ is vanaf nu raadpleegbaar.

De financiële middelenvoorziening voor Gemeenschappen en Gewesten na de zesde staatshervorming

UPDATE n.a.v. de mededeling door de FOD Financiën van 27 september 2017. De publicatie wil inzicht geven in de financieringsstromen en de uitgavenbevoegdheden van de Gemeenschappen en de Gewesten na de zesde staatshervorming zoals geregeld in de Bijzondere Financieringswet (BFW). Het cijfermatige raderwerk wordt blootgelegd tesamen met de duiding van de bevoegdheden.

Verloop overheidsfinanciën Vlaamse Gemeenschap

Een overzicht van de overheidsfinanciën in Vlaanderen met een terugblik op het verloop van het vorderingensaldo van de Vlaamse Gemeenschap in de periode 2009-2016, de cijfers van de Vlaamse openbare financiën in perspectief met de andere overheden en een analyse van de schuld van de Vlaamse Gemeenschap.

Beleidsrelevant onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsvormneutraal te maken

De maatschappelijke realiteit is de voorbije jaren op het vlak van samenlevingsvormen sterk gewijzigd. Enerzijds voelen affectieve partners niet altijd de noodzaak om hun relatie een statuut te geven door te huwen of wettelijk samen te wonen (de zogenaamde affectieve samenlevingsvormen). Anderzijds krijgen ook alternatieve woonvormen, zoals cohousing, meer aandacht (de zogenaamde pragmatische samenlevingsvormen). De studie van de Antwerp Tax Academy brengt in eerste instantie de fiscale problemen in kaart waarmee de twee vormen van samenleven te maken kunnen krijgen. ...

events_icoon
Geplande events

Momenteel zijn er geen evenementen gepland.