Geplande evenementen

Workshop Microsimulatiemodel FANTASI (Fiscal Analysis and TAx SImulation) – 25 januari 2019

FANTASI is een microsimulatiemodel dat gebruik maakt van IPCAL-data en de mogelijkheid biedt een genuanceerd beeld te schetsen van de opbrengsten van de personenbelasting, de Belasting Staat, de fiscale uitgaven en de gemiddelde inkomensconcepten. Het model laat ook toe beleidswijzigingen te simuleren in een meerjarenperspectief.

De voorbije 2 jaar werd in samenwerking met KU Leuven geïnvesteerd in een conversie van het bestaande microsimulatiemodel naar R en een uitbreiding door het toevoegen van een userinterface en een module voor statische herweging. FANTASI draait momenteel op regelgeving en data van aanslagjaar 2015.

Deze workshop wordt georganiseerd om het model voor te stellen en de achterliggende werkwijze ervan te verduidelijken.

Deze workshop dient tevens als een discussieforum om de verschillende deelnemers de mogelijkheid te bieden kritische vragen te stellen of constructieve voorstellen te doen die het model zouden kunnen verbeteren.

Voor wie is deze workshop bestemd:

  • Personen die vertrouwd zijn met microsimulatiemodellen
  • Personen die vertrouwd zijn met ramingen en voorspellingen op het vlak van fiscale uitgaven, opcentiemen, conjunctuurparameters, begroting, …
  • Data Protection Officers van verschillende entiteiten (vb. FOD Financiën, FOD Economie, …)

Programma                                                     

09.00 – 09.30 uur                                       Onthaal met koffie en koffiekoek

09.30 – 10.45 uur                                       Voorstelling van het model

10.45 – 11.15 uur                                       Koffiepauze

11.15 – 12.15 uur                                       Debat

12.15 – 13.30 uur                                       Broodjeslunch

 

Plaats: Consciencegebouw, Auditorium Hadewych, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel

De inschrijvingen voor deze workshop zijn afgesloten.