ING opnieuw huisbankier Vlaamse overheid

Voor de derde keer op rij wordt ING de huisbankier van de Vlaamse overheid en haar rechtspersonen. Het nieuwe kassierscontract trad in werking op 1 februari 2020 en heeft een duurtijd van 4 jaar met een mogelijkheid om maximaal 2 maal te verlengen met een periode van 2 jaar. De officiële ondertekening gebeurde op 29 januari 2020 door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en de CEO van ING Erik Van den Eynden. In het nieuwe contract wordt de kredietlijn verhoogd naar 3,75 miljard euro en kunnen de Vlaamse Gemeenschap en haar rechtspersonen opnieuw genieten van zeer gunstige voorwaarden.

ondertekening kassierscontract

Bronvermelding ING newsroom