Inhoudelijk structuurelement (ISE)

Het inhoudelijk structuurelement (ISE) is een inhoudelijk zinvolle clustering van deelbevoegdheden of kredieten binnen een beleidsveld. Ze geven structuur en betekenis aan de begrotingsartikelen. Aan een ISE kunnen één of meerdere begrotingsartikelen gekoppeld zijn, maar een begrotingsartikel kan maar betrekking hebben op één ISE. Het ISE vormt de brug tussen enerzijds variabele legislatuurgebonden doelstellingen en anderzijds begrotingsartikelen, door de twee op een eenduidige manier te koppelen.

De begrotingscijfers in deze datareeks zijn telkens de geconsolideerde cijfers van de begrotingsaanpassing van dat jaar.