Investeringsinspanningen

Het is belangrijk dat de overheidsinvesteringen zowel in de tijd als internationaal op een eenvoudige wijze kunnen worden opgevolgd en vergeleken. Daarom wordt voor deze datareeks onderstaande definiëring toegepast:

  • De eigenlijke overheidsinvesteringen, die door de overheid zelf worden gerealiseerd.
  • De investeringsondersteuning, zijnde de gehele of gedeeltelijke financiering door de Vlaamse overheid van investeringen van derden.
  • De totale investeringsinspanning van de Vlaamse overheid, die wordt bekomen door de som van de eigenlijke overheidsinvesteringen en de investeringsondersteuning. De investeringsondersteuning bevat ook deze aan lagere overheden. Deze gegevens mogen hierdoor niet opgeteld worden bij de investeringsinspanning van de lagere overheden.

Lees ook de nota: Hoe rapporteren over overheidsinvesteringen

//