Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten mei en cumulatief 2020
(in duizend euro) MEI CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 410.543 2.493.503
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.578.989 12.866.060
Andere ontvangsten 205.451 1.100.579
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 63.610 261.306
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 46.477 322.244
Totaal  3.305.071 17.043.692

 

ontvangsten 05