Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten december en cumulatief 2020
(in duizend euro) DECEMBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 706.747 6.453.500
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.442.493 29.076.514
Andere ontvangsten 495.117 3.071.029
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 51.996 394.405
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 219.820 3.005.944
Totaal  3.916.173
42.001.391
ontvangsten 12