Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten augustus en cumulatief 2021

(in duizend euro) AUGUSTUS CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 657.190 4.828.241
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.668.698 21.264.878
Andere ontvangsten 474.337 2.099.604
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 38.420 327.833
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 490.568 1.125.688
Totaal 4.329.213 29.646.244

//