Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

Kasontvangsten oktober en cumulatief 2021

(in duizend euro) OKTOBER CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 748.294 6.181.222
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.660.882 26.567.538
Andere ontvangsten 177.059 2.688.247
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 10.521 339.804
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 641.592 2.551.344
Totaal 4.238.349 38.328.154

//