Kasontvangsten

De belangrijkste rubriek in de kasontvangsten zijn de samengevoegde en de gedeelde belastingen die ontvangen worden van de federale overheid (+/- 70%). Deze ontvangsten omvatten zowel ontvangsten voor gemeenschapsaangelegenheden als ontvangsten voor gewestaangelegenheden. Een andere belangrijke rubriek zijn de gewestbelastingen waarvan het overgrote deel geïnd wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De registratiebelasting en de erfbelasting zijn de grootste belastingen hierin. Naast deze 2 rubrieken die ook via de begroting passeren zijn er ook nog ontvangsten die enkel via de kas passeren zoals de ontvangsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en de provincies en de ontvangsten van het betaalorgaan.

 

Kasontvangsten januari en cumulatief 2021

(in duizend euro) JANUARI CUMULATIEF
Gewestelijke belastingen 574.114 574.114
Federale middelen exl. Gewestelijke belastingen 2.657.871 2.657.871
Andere ontvangsten 165.255 165.255
Ontvangsten Landbouwproductiebeheer 161.775 161.775
Fiscale ontvangsten voor gemeenten en provincies 70.894 70.894
Totaal 3.629.909 3.629.909
//