Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven december en cumulatief 2020
(in duizend euro) DECEMBER CUMULATIEF
Andere uitgaven 3.328.703 29.134.466
Dotaties CFO 1.360.008 15.832.598
Intrestlasten 1.225 92.592
Uitgaven landbouwproductiebeheer 67.115 448.352
Fiscale uitgaven voor G & P 470.122 3.061.879
Totaal  5.227.173 48.569.887
uitgaven 12