Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven mei en cumulatief 2020
(in duizend euro) MEI CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.832.438 12.312.469
Dotaties CFO 1.456.818 6.789.459
Intrestlasten 172 16.744
Uitgaven landbouwproductiebeheer 9.685 134.513
Fiscale uitgaven voor G & P 13.175 102.268
Totaal  3.312.288 19.355.453
uitgaven 05