Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven augustus en cumulatief 2021

(in duizend euro) AUGUSTUS CUMULATIEF
Andere uitgaven 1.475.840 20.635.295
Dotaties CFO 930.300 10.479.755
Intrestlasten 19 83.279
Uitgaven landbouwproductiebeheer 6.646 121.581
Fiscale uitgaven voor G & P 485.877 1.065.200
Totaal  2.898.682 32.385.110

//