Kasuitgaven

De kasuitgaven omvatten o.a. de begrotingsuitgaven van het ministerie en de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de doorstortingen van de dotaties naar de leden van het Centraal Financieringsorgaan (CFO). De leden van de cashpool van het CFO ontvangen immers hun dotaties pas kasmatig op hun financiële rekening wanneer de kaspositie van de gehele cashpool dat vereist. Lees hierover ook meer in de rubriek de zichtrekening van het CFO.

Naast de verschillende uitgaven die via de begroting passeren zijn er, net zoals bij de ontvangsten ook uitgaven die enkel via de kas passeren zoals de doorstorting van de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar de gemeenten en de provincies en de uitgaven van het betaalorgaan.

Kasuitgaven oktober en cumulatief 2021

(in duizend euro) OKTOBER CUMULATIEF
Andere uitgaven 3.338.268 25.845.934
Dotaties CFO 1.028.847 12.764.100
Intrestlasten 12.302 96.976
Uitgaven landbouwproductiebeheer 136.979 265.120
Fiscale uitgaven voor G & P 476.074 2.021.286
Totaal  4.992.469 40.993.416

//