Media

Podcast

#DeAchterkant is een podcastreeks over het reilen en zeilen van het Departement Financiën en Begroting. In deze reeks laten we in de eerste plaats onze eigen mensen, maar ook andere experten aan het woord over belangrijke projecten en thema’s die ertoe doen.

Video’s

DFB Inspireert doet wat het zegt: interne en externe belanghebbenden inspireren rond een thema dat ertoe doet. Ons departement biedt een platform waar experten hun visie en inzichten delen en in debat gaan met het publiek over actuele issues.