DFB Inspireert: Evaluatiebeleid 2.0

Opname

Hoofdstukken

 Intro – Koen Algoed
00:03:30 Myriam Light
00:21:17  prof. dr. Laurens Cherchye
00:49:30 Q&A
00:52:57 dr. Peter van der Knaap
01:20:45 Q&A
01:26:50 Floor de Jager
01:54:25 Q&A
02:06:45 Key takeaways Koen Algoed

Bestanden

Presentatie prof. dr. Laurens Cherchye
Presentatie dr. Peter van der Knaap
Presentatie Floor de Jager

Inhoud

Vlaanderen wil verdere stappen zetten om het evaluatiebeleid in bredere zin te versterken. We vertrekken hierbij niet van een wit blad, maar kijken naar de lessen die we kunnen leren van anderen. De focus lag tijdens deze DFB Inspireert op goede praktijken uit andere landen, maar ook academische inzichten kwamen aan bod.

Sprekers

  • Miriam Light, Evaluation Lead, Evaluation Task Force (UK)
  • prof. dr. Laurens Cherchye, Gewoon hoogleraar KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB), Departement Economie
  • dr. Peter van der Knaap, Directeur IOB-Evaluatie (Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland) en bestuurslid European Evaluation Society (EES)
  • Floor de Jager, Senior adviseur, Bureau Strategische Analyse binnen de Inspectie der Rijksfinanciën van het Directoraat Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën Nederland
  • Koen Algoed, secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid