Meerjarenraming 2018-2023 – Snel overzicht

Beleidsruimte 2018-2023 (in duizend euro)

 
 BO 2018 (ontwerp)
 MJR 2019
 MJR 2020
 MJR 2021
 MJR 2022
 MJR 2023
Vorderingensaldo (1)

-1.206.149

-33.323

-500.510

-180.628

74.645

354.179

Oosterweel (2)

76.447

195.700

561.400

577.700

620.000

655.200

Schuldovername gemeenten (3)

96.654

0

0

0

0

0

A1/A3 (4)

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Afrekening 2018 (5)

1.004.982

0

0

0

0

0

Saldo na correcties voor aftoetsing begrotingsdoelstelling (6 =1 + 2 + 3 + 4 + 5)

11.934

202.377

100.890

437.072

734.645

1.049.379

Geraamde ontvangsten 2018-2023: evolutie per type

staafdiagram met voor de belangrijkste ontvangsten de ramingen 2018 tov 2023 en de gemiddelde jaarlijkse groei

 

Geraamde ontvangsten 2018-2023: evolutie per beleidsdomein

staafdiagram met per beleidsdomein de geraamde uitgaven 2018 tov 2023 en de gemiddelde jaarlijkse groei

 

Geraamde ontvangsten 2018-2023 – cijfers per type (in duizend euro)

BO 2018 (ontwerp) MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.600.134 7.605.899 7.671.992 7.839.671 8.121.093 8.404.486
Gewestmiddelen BFW 2.398.114 2.471.332 2.532.433 2.548.751 2.558.080 2.568.080
Gemeenschapsmiddelen BFW 22.290.646 23.048.251 23.778.167 24.527.173 25.280.631 26.001.171
Herrekening 2018 -1.004.982 0 0 0 0 0
Specifieke dotaties BFW 87.818 97.618 99.196 100.885 102.696 104.541
Gewestelijke belastingen 6.577.752 6.611.749 6.715.297 6.807.430 6.905.236 7.044.659
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 432.320 400.237 368.960 368.960 368.960 368.960
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 221.962 221.813 201.813 201.813 201.813 201.813
Lotto gelden 29.999 29.999 29.999 29.999 29.999 29.999
Instellingen consolidatiekring 3.620.854 3.633.797 3.631.860 3.671.996 3.699.217 3.694.657
TOTAAL 42.254.617 44.120.696 45.029.717 46.096.679 47.267.726 48.418.367
w.o. bijdrage pendeldotatie 0 0 0 0 0 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.630.381 -1.677.825 -1.717.979 -1.758.907 -1.801.598 -1.845.326
w.o. bijdrage vergrijzingskost -76.975 -122.002 -164.106 -203.075 -241.262 -280.905
w.o. responsabiliseringsbijdrage -112.417 -121.735 -131.054 -185.848 -250.697 -316.675
Totaal bijdragen -1.819.773 -1.921.562 -2.013.139 -2.147.830 -2.293.557 -2.442.906

Geraamde uitgaven 2018-2023 – cijfers per beleidsdomein (in duizend euro)

BO 2018 (ontwerp) MJR 2019 MJR 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023
Onderwijs en Vorming  13.284.336  13.512.790  13.878.359  14.159.571  14.441.153  14.763.631
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  12.121.283  12.571.289  12.847.706  13.068.893  13.354.938  13.634.917
Kanselarij en Bestuur     3.968.592     4.008.929     4.105.240     4.214.712     4.320.968     4.442.029
Werk en Sociale Economie     3.694.613     3.755.426     3.861.021     3.943.275     4.059.505     4.100.850
Mobiliteit en Openbare Werken     3.672.278     3.688.118     4.073.596     4.172.993     4.213.064     4.281.648
Financiën en Begroting     2.463.266     2.299.851     2.473.661     2.474.778     2.502.318     2.565.353
Omgeving     1.975.069     1.923.928     1.911.036     1.942.841     1.964.903     1.990.697
Economie, Wetenschap en Innovatie     1.540.746     1.563.319     1.524.475     1.584.139     1.621.361     1.610.157
Cultuur, Jeugd en Media     1.273.156     1.301.086     1.371.750     1.373.136     1.288.635     1.296.001
Overige        518.278        496.606        500.067        515.085        509.095        516.486
TOTAAL  44.511.617  45.121.341  46.546.912  47.449.422  48.275.941  49.201.770
Lees meer
//