Meerjarenraming 2019-2024 – Snel overzicht

Beleidsruimte 2019-2024 (in duizend euro)

(in duizend euro)
BO 2019
BA 2019
BO 2020
MJR 2021
MJR 2022
MJR 2023
MJR 2024
Vorderingensaldo (1)
-132.895 81.252 -624.785 -180.142 -384.536 -456.485 -113.286
Oosterweel (2)
134.813 72.915 191.897 260.114 390.084 590.151 607.490
Saldo na correcties voor aftoetsing begrotingsdoelstelling (3 = 1 + 2)
1.918 154.167 -432.888 79.972 5.548 133.666 494.204

 

Geraamde ontvangsten 2019-2024: evolutie per type

MJR_2019_2024_ontvangsten

 

Geraamde ontvangsten 2019-2024: evolutie per beleidsdomein

MJR_2019_2024_uitgaven

 

Geraamde ontvangsten 2020-2025 – cijfers per type (in duizend euro)

BO 2019 BA 2019 BO 2020 MJR 2021 MJR 2022 MJR 2023 MJR 2024
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.871.740 7.920.717 7.866.137 8.155.318 8.322.615 8.605.398 8.897.952
Gewestmiddelen BFW 2.510.524 2.487.003 2.514.125 2.518.120 2.515.599 2.506.996 2.496.794
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.336.702 23.114.284 23.548.811 24.292.712 25.014.097 25.699.649 26.438.725
Specifieke dotaties BFW 98.960 98.786 99.739 101.542 103.456 105.401 107.487
Gewestelijke belastingen 6.768.259 6.672.461 6.754.310 6.954.043 7.148.449 7.369.790 7.602.858
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 531.579 565.513 548.209 566.597 557.956 570.075 598.451
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 201.863 250.521 282.188 286.076 290.236 305.403 402.580
Lotto gelden 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155 30.155
Instellingen consolidatiekring 3.906.016 3.991.013 4.031.118 4.043.727 4.073.266 4.071.004 4.079.024
TOTAAL 45.255.799 45.130.453 45.674.792 46.948.290 48.055.829 49.263.871 50.654.026
w.o. bijdrage pendeldotatie 0 0 0 0 0 0 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.694.974 -1.683.140 -1.713.166 -1.757.118 -1.801.799 -1.846.425 -1.893.558
w.o. bijdrage vergrijzingskost -111.065 -103.006 -125.926 -163.951 -201.317 -237.525 -276.196
w.o. responsabiliseringsbijdrage -121.735 -121.735 -131.054 -211.504 -291.492 -377.493 -469.578
Totaal bijdragen -1.927.774 -1.907.881 -1.970.146 -2.132.573 -2.294.608 -2.461.443 -2.639.332

Geraamde uitgaven 2019-2024 – cijfers per beleidsdomein (in duizend euro)

BO 2019
BA 2019
BO 2020
MJR 2021
MJR 2022
MJR 2023
MJR 2024
Hogere Entiteiten
135.307 135.307 136.008 138.847 141.276 143.771 148.904
Financiën en Begroting
2.525.895 2.397.591 2.784.026 2.303.757 2.348.791 2.412.929 2.458.266
Buitenlandse Zaken
169.534 168.379 195.185 198.390 196.173 196.441 197.327
Economie, Wetenschap en Innovatie
1.857.199 1.861.227 1.761.963 1.936.000 1.911.750 1.878.674 1.947.457
Onderwijs en Vorming
13.902.025 14.028.024 14.416.586 14.905.602 15.280.726 15.705.406 16.131.027
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12.960.564 12.991.262 12.704.662 13.207.307 13.546.707 13.911.898 14.254.183
Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1.279.295 1.283.390 1.275.240 1.336.511 1.394.367 1.426.680 1.367.001
Werk en Sociale Economie
3.778.358 3.751.465 3.645.941 3.787.952 3.872.021 3.929.077 3.997.973
Landbouw en Visserij
198.609 207.894 194.415 205.957 206.143 207.866 215.044
Mobiliteit en Openbare Werken
4.114.803 4.031.174 4.031.082 4.070.804 4.184.257 4.396.268 4.469.590
Kanselarij en Bestuur
4.040.517 4.055.792 4.371.050 4.448.059 4.561.805 4.704.932 4.830.506
Omgeving
2.111.084 2.150.593 2.081.028 2.119.229 2.130.380 2.160.658 2.214.405
TOTAAL
47.083.190 47.062.098 47.597.186 48.658.417 49.774.396 51.074.600 52.231.683

 

Lees meer
//