Meerjarenraming 2021-2026 – Snel overzicht

Beleidsruimte 2021-2026

Lees hier de korte toelichting bij de meerjarenraming 2021-2026

Beleidsruimte 2021-2026 (in duizend euro)

in duizend euro BA 2021 BO 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025 MJR 2026
Vorderingensaldo (1) -5.295.088 -2.570.880 -2.514.606 -2.069.657 -1.485.124 -928.971
Oosterweel (2) 146.086 246.944 389.686 454.038 466.500 425.275
Ontvangsten relanceplan Vlaamse Veerkracht (3) -1.048.837 -839.070 -634.640 -373.980 -112.060 -64.800
Uitgaven relanceplan Vlaamse Veerkracht (4) 2.000.000 1.600.000 1.210.178 713.133 213.684 123.565
Saldo na correcties (5 = 1 + 2 + 3 + 4) -4.197.839 -1.563.006 -1.549.381 -1.276.467 -917.000 -444.931

 

Geraamde ontvangsten 2021-2026: evolutie per type

 

Geraamde uitgaven 2021-2026: evolutie per beleidsdomein

 

Geraamde ontvangsten 2021-2026 – cijfers per type (in duizend euro)

in duizend euro BA 2021 BO 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025 MJR 2026
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.923.895 8.304.538 8.631.175 8.867.183 9.258.459 9.620.775
Gewestmiddelen BFW    2.534.109 2.907.503 2.928.789 3.016.171 3.128.376 3.245.197
Gemeenschapsmiddelen BFW 24.034.444 25.281.128 25.503.107 26.206.331 26.915.155 27.644.265
Specifieke dotaties BFW 100.458 103.999 105.156 107.044 108.959 111.009
Gewestelijke belastingen 6.921.254 7.236.702 7.448.558 7.671.140 7.887.184 8.122.653
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 587.171 630.809 629.727 674.071 731.962 797.577
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 1.396.261 1.152.889 938.373 757.016 431.246 396.942
Lotto gelden 30.370 32.779 32.779 32.779 32.779 32.779
Instellingen consolidatiekring 4.082.190 4.307.746 4.338.588 4.302.654 4.317.203 4.331.051
TOTAAL 47.610.153 49.958.093 50.556.251 51.634.388 52.811.323 54.302.248

 

Geraamde uitgaven 2021-2026 – cijfers per beleidsdomein (in duizend euro)

in duizend euro BA 2021 BO 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025 MJR 2026
Hogere Entiteiten 137.150 138.307 139.249 139.826 140.546 141.226
Financiën en Begroting 7.154.707 5.165.660 4.718.962 4.362.596 3.921.091 3.946.164
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.964.662 1.953.909 1.798.539 1.791.090 1.802.517 1.841.692
Onderwijs en Vorming 15.155.381 15.576.978 16.070.819 16.446.015 16.833.148 17.191.243
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin   13.294.560   13.592.717   14.025.564   14.369.155   14.700.829   15.035.049
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.331.452 1.361.584 1.403.192 1.430.434 1.461.127 1.438.294
Werk en Sociale Economie 3.558.172 3.657.367 3.761.013 3.840.681 3.923.328 3.989.110
Landbouw en Visserij 204.502 199.865 188.449 186.651 188.322 190.352
Mobiliteit en Openbare Werken 4.265.349 4.630.436 4.640.699 4.593.857 4.596.993 4.604.689
Omgeving 2.278.096 2.292.024 2.278.314 2.390.579 2.522.173 2.543.494
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 4.793.678 5.182.243 5.284.674 5.417.784 5.492.526 5.615.951
TOTAAL 54.137.709 53.751.090 54.309.473 54.968.668 55.582.598 56.537.264