Minimale gegevensverwerking met respect voor de bewaartermijnen

Het departement Financiën en Begroting verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor zijn wettelijke taken en opdrachten en voor taken van algemeen belang. Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan daarvoor nodig is.

De bewaartermijnen zijn ook opgenomen in pdf bestandDFB_overzicht_gegevensverwerking_termijnen.pdf (59 kB).