Netto te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo (NFS) is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijks overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer. In dit saldo zitten de verrichtingen van het ministerie, de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de instellingen die behoren tot het Centraal Financieringsorgaan (CFO) vervat. Dit saldo wordt ‘netto’ genoemd omdat de aflossingen van de schuld niet inbegrepen zijn in bovengenoemde verrichtingen. Theoretisch stemt het NFS overeen met de toename van de schuld.

Onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie van het NFS in 2020 weer, terwijl de figuur het gecumuleerde saldo per maand weergeeft voor de jaren 2018-2020.

Evolutie Netto te Financieren Saldo 2020
(in duizend euro) ONTVANGSTEN UITGAVEN NFS CUMULATIEF
Januari 3.384.980 4.629.998 -1.245.018 -1.245.018
Februari 3.431.710 3.205.190 226.519 -1.018.498
Maart 3.546.730 3.118.649 428.081 -590.417
April 3.375.200 5.089.328 -1.714.127 -2.304.544
Mei 3.305.071 3.312.288 -7.218 -2.311.762
Juni 3.420.066 4.061.265 -641.199 -2.952.960
Juli 3.470.909 5.272.296 -1.801.387 -4.754.348
Augustus 2.174.989 2.973.343 -798.353 -5.552.701
September 3.905.708 3.249.171 656.538 -4.896.164
Oktober 4.203.907 5.205.259 -1.001.352 -5.897.516
November 3.865.948 3.225.927 640.021 -5.257.495
December 3.916.173 5.227.173 -1.311.001 -6.568.496

 

Evolutie gecumuleerd Netto te Financieren Saldo (2018-2020)
nfs 12