Netto te Financieren Saldo

Het Netto te Financieren Saldo (NFS) is de som van het saldo van de lopende verrichtingen, de kapitaalsverrichtingen en de thesaurieverrichtingen. Het geeft het maandelijks overschot of tekort van de kasontvangsten versus de kasuitgaven weer. In dit saldo zitten de verrichtingen van het ministerie, de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB’s) en de instellingen die behoren tot het Centraal Financieringsorgaan (CFO) vervat. Dit saldo wordt ‘netto’ genoemd omdat de aflossingen van de schuld niet inbegrepen zijn in bovengenoemde verrichtingen. Theoretisch stemt het NFS overeen met de toename van de schuld.

Onderstaande tabel geeft de maandelijkse evolutie van het NFS in 2021 weer, terwijl de figuur het gecumuleerde saldo per maand weergeeft voor de jaren 2019-2021.

Evolutie Netto te Financieren Saldo 2021

(in duizend euro) ONTVANGSTEN UITGAVEN NFS CUMULATIEF
Januari 3.629.909 5.024.903 -1.394.994 -1.394.994
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Evolutie gecumuleerd Netto te Financieren Saldo (2019-2021)

//