1€ steun redt 3,5€ welvaart

De Technopolis Group heeft samen met Vives en KU Leuven een evaluatie gemaakt van de economische steunmaatregelen tijdens de coronacrisis in 2020 (zie Technopolis Group » Measured effectiveness of Corona support (technopolis-group.com)). Daaruit blijkt dat dankzij de steun voor 192.000 unieke ondernemers, in totaal goed voor 1,89 miljard euro, een krimp van het Vlaams bruto binnenlands product van maar liefst 6,5 miljard euro werd vermeden. Of anders gesteld,  1 euro steun heeft 3,5 euro welvaart gered. Of een return on investment van 242%.

De vraag die wij ons kunnen stellen, is wat de eigenlijke financiële return voor de investeerder, de Vlaamse overheid, is van die 1,89 miljard euro coronasteun aan bedrijven. Welke terugval in inkomsten voor de Vlaamse overheid is met andere woorden voorkomen door die 1,89 miljard? Volgens onze berekeningen hebben de Vlaamse steunmaatregelen een krimp van 423 miljoen euro in de Vlaamse ontvangsten vermeden. Technopolis Group heeft ook een minder voorzichtig scenario berekend waarbij het Vlaamse BRP in 2020 zonder de steunmaatregelen op -12,4% uitkomt (in plaats van -8,5% in het voorzichtige scenario). In dat scenario hebben de Vlaamse steunmaatregelen een krimp van 1.088 miljoen euro in de Vlaamse ontvangsten vermeden. Of in beide scenario’s een budgettaire return van minder dan 100%.

Lees meer