Begrotingsopmaak 2024 goedgekeurd door het Vlaams Parlement

Op woensdag 20 december 2023 heeft het Vlaams Parlement de begrotingsopmaak 2024 goedgekeurd.

Begrotingsopmaak 2024

De ontvangsten worden bij begrotingsopmaak 2024 geraamd op 58,5 miljard euro. Het grootste deel (57%) van die ontvangsten bestaat uit federale dotaties. De Vlaamse Regering raamt de uitgaven voor de begrotingsopmaak 2024 op 64 miljard euro.

Het geconsolideerde ESR-saldo bedraagt hierdoor -5,6 miljard euro. Meer informatie over het vorderingensaldo vind je hier.

Meerjarenraming 2023-2028

In navolging van de begroting 2024 werd door ons departement ook de Meerjarenraming 2023-2028 opgemaakt. Die kijkt naar de evolutie van de economische groei, de belastinginkomsten en de grootste uitdagingen in de komende jaren.

Tegen 2027 verwacht de Vlaamse overheid dat het vorderingensaldo na maatregelen en nieuw beleid ongeveer in evenwicht zal zijn. Dit resulteert in een beperkt positief saldo (gecorrigeerd voor begrotingsdoelstelling) van 1,7 miljoen euro in 2027, dat verder toeneemt tot 0,6 miljard euro in 2028.

Illustration picture shows an empty plenary hall ahead of a plenary session of the Flemish Parliament, Wednesday 06 December 2023 in Brussels.
BELGA PHOTO JONAS ROOSENS