Is er behoefte aan een nieuwe staatshervorming over fiscaliteit en overheidsfinanciën?

Meerdere staatshervormingen passeerden de revue, toch blijven er heel wat open werven bestaan rond de fiscale autonomie van de gemeenschappen en gewesten.

Onlangs publiceerde het Tijdschrift voor Fiscaal Recht een inspirerende paper waarin vanuit een viertal invalshoeken diverse knelpunten worden besproken en suggesties worden gedaan die kunnen bijdragen tot een verbetering van de huidige bevoegdheidsverdeling over fiscaliteit in ons land.

Zo hopen de auteurs het debat hierover aan te zwengelen en inspiratie te bieden voor een nieuwe staatshervorming.

Download hier de samenvatting van de publicatie