Een bijzondere, inzichtelijke en inspirerende conferentie over prestatiegeïnformeerd begroten in Vlaanderen

Prestatiegeïnformeerd begroten in Vlaanderen

Op maandag 4 maart vond in het Paleis der Academiën de conferentie “Performance-Informed Budgeting in Europe: Recipes for Success in Flanders” plaats. Deze conferentie werd georganiseerd in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU. Een bijzondere, inzichtelijke en inspirerende namiddag waar tal van spraakmakende experten uit het binnen- en buitenland hun inzichten kwamen delen.

Best kid in the class

De afgelopen maanden nam de OESO het Vlaamse traject naar een prestatiegeïnformeerde begroting onder de loep.

Tijdens de conferentie presenteerde Alfrun Tryggvadottir (OESO) de resultaten van deze studie. Daaruit blijkt dat Vlaanderen bij “the best kids in the class” behoort. Maar… wat goed is, kan altijd beter. Dus, gaf ze ook aanbevelingen voor de toekomst.

Daarna reflecteerden experten Debby Vos van het Rekenhof, Elva Bova van de Europese Commissie en Wouter Van Dooren van de Universiteit Antwerpen over die resultaten en aanbevelingen.

Over de grenzen heen

In het tweede deel van de conferentie keken we over de grenzen heen en kregen waardevolle inzichten uit Estland, Spanje, Denemarken en Frankrijk. Tot slot deelde Koen Algoed zijn key takeaways.

Relevante bestanden

💾 Download de presentaties

💾 Download het OESO rapport