De verborgen kanten van de zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming was een breuk met de vorige staatshervormingen. De transfers gingen via een aantal specifieke maatregelen deze keer hoofdzakelijk in de richting van de federale overheid.

In deze paper becijferen we de diverse (dynamische) budgettaire effecten van de zesde staatshervorming voor de betrokken overheden in de periode 2015-2024.

Zo is voor het Vlaams Gewest de bijdrage opgelopen tot twee miljard euro in 2024; dat is 57,4% van de totale financieringsstroom ten voordele van de federale overheid (0,56% bbp). Voor de Gemeenschappen bedraagt de recurrente herfinanciering via de Gemeenschappen in 2024 al 1,4 miljard euro of 0,23% bbp, inclusief de bijdrage van de GGC¹ en de FGC². De Vlaamse Gemeenschap draagt één miljard euro; dat is 73,9% van de totaliteit.

Ga naar de pagina Staatshervormingen