DFB inspireert – Fit for 55 – 27/1/2022

BORG nodigt uitDe impact van ‘Fit for 55’ op de Vlaamse fiscaliteit

Op donderdag 27 januari 2022 organiseerde de Dienst Beleidsondersteuning en Regelgeving (departement Financiën en Begroting) een webinar waarbij de impact van ‘Fit for 55’ op de Vlaamse fiscaliteit werd verkend.

Met ‘Fit for 55’ stelde de Europese Commissie een ambitieus pakket aan maatregelen voor dat ook via fiscale prikkels moet bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Gastsprekers waren Tom van Ierland (Head of Unit Strategy and Economic Assessment, DG Klimaat – Europese Commissie) en Rik Smet (gastprofessor Universiteit Antwerpen) die na hun uiteenzetting in debat gingen met het publiek onder leiding van Goedele Wachters. Secretaris-generaal Koen Algoed leidde in en schetste de key takeaways. Minister Matthias Diependaele kreeg het slotwoord.

De presentaties kan u via volgende linken nalezen: presentatie Tom van Ierlandpresentatie Rik Smet