Evaluatiebeleid: uitdagingen, technieken, valkuilen en veel meer!

  Vlaanderen wil verdere stappen zetten om het evaluatiebeleid in bredere zin te versterken. We vertrekken hierbij niet van een wit blad, maar kijken naar de lessen die we kunnen leren van anderen. De focus lag tijdens deze DFB Inspireert op goede praktijken uit andere landen, maar ook academische inzichten kwamen aan bod.

  Sprekers

  • Miriam Light, Evaluation Lead, Evaluation Task Force (UK)
  • prof. dr. Laurens Cherchye, Gewoon hoogleraar KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB), Departement Economie
  • dr. Peter van der Knaap, Directeur IOB-Evaluatie (Ministerie van Buitenlandse Zaken Nederland) en bestuurslid European Evaluation Society (EES)
  • Floor de Jager, Senior adviseur, Bureau Strategische Analyse binnen de Inspectie der Rijksfinanciën van het Directoraat Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën Nederland

  Opname herbekijken

  Je kan de opname hier integraal herbekijken.

  Wat is DFB Inspireert?

  “DFB inspireert” doet wat het zegt, namelijk interne en externe belanghebbenden inspireren rond een thema dat er toe doet. Ons departement biedt een platform waar experten hun visie en inzichten delen en in debat gaan met het publiek over actuele thema’s. Op die manier bieden we inspiratie, worden wij als departement gevoed en houden we de vinger aan de pols.

  Afgelopen evenementen

  Benieuwd naar de vorige DFB Inspireert’s? Hier vind je een overzicht en de opname’s van de afgelopen sessies.