Fitch behoudt AA-rating

Fitch behoudt AA-rating

Fitch behoudt onze rating op AA. De outlook blijft, zoals verwacht, negatief omdat die ook voor de federale overheid op negatief staat.

De score van de federale overheid is met AA- evenwel een trapje lager. Fitch is immers van oordeel dat de Vlaamse overheid haar schuldverplichtingen kan blijven nakomen onder een aantal omstandigheden, ook wanneer de federale overheid niet in staat is haar schulden terug te betalen.