Hoe krijg ik toegang tot KRAB?

OverKoepelende Registratie van Adviezen IF en Begrotingsakkoorden of kortweg KRAB is een digitale toepassing dat de doorstroming garandeert van dossiers waarvoor een advies van de Inspectie van Financiën wordt gevraagd tot en met het verlenen van een begrotingsakkoord.

Wat kan je doen in KRAB?

Als je toegang hebt tot KRAB kan je, als medewerker van een beleidsdomein of als kabinetsmedewerker, een nieuw dossier indienen bij de Inspectie van Financiën en kan je de dossiers van de eigen entiteit raadplegen.

Hoe krijg ik toegang tot KRAB?

Op welke manier je toegang krijgt tot KRAB lees je op de informatiepagina op de website vlaanderen.be/financien-en-begroting/toepassingen/krab.