Kas-, schuld- en waarborgrapport 2023

2023 werd opnieuw een zeer uitdagend jaar. In de nasleep van de coronapandemie houdt ook de crisis door de oorlog in Oekraïne langdurig aan. De crisissituaties hadden een belangrijke impact op het vorderingensaldo en de schuldevolutie.

Het rapport behandelt volgende thema’s:

  • Netto te Financieren Saldo (NFS): 4,882 miljard euro in 2023.
  • Geconsolideerde brutoschuld (concept bijdrage Maastrichtschuld): 35,309 miljard euro eind 2023, een stijging met 2,991 miljard euro ten opzichte van eind 2022.
  • Directe schuld: 25,786 miljard euro eind 2023, een stijging met 3,930 miljard euro of 17,98% in relatieve termen ten opzichte van eind 2022.
  • Gewaarborgde schuld: 11,308 miljard euro eind 2023, een daling met 239,47 miljoen euro ten opzichte van eind 2022. 8,855 miljard euro van de gewaarborgde schuld is in de geconsolideerde schuld opgenomen.
  • Rating: Fitch bevestigde de rating van Vlaanderen op AA, de hoogste van alle Belgische gewesten en gemeenschappen.